Populär Poesi är tillbaka!

Till det nya numret har vi bett ett antal poeter och översättare att göra nya versioner av svenska dikter urspungligen skrivna före 1732.