Populär Poesi nr 57

Genom upprepning blir världen begriplig. Hur syns det i poesin? Texterna i detta nummer handlar om återkomst, omtagning, mässande besvärjelse och rytmiskt repetition. Utkommer i juli.