Nummer 50 ägnas MAT.

Maria Jönsson skriver om brödet i poesin, Erik van Ooijen om smörgåsar i Carl Jonas Love Almqvists Om svenska rim, Gunnel Arvidsson om mat och poesi som sinnlig levnadskonst och Anna Carlén om matens många betydelse och funktioner i Inger Christensens Alfabet.  Dessutom som vanligt andra essäer, kritik och nyskrivna (och nyöversatta) dikter.

Medverkande: Anna Carlén, Carin Eriksson, Ebba Johansson Vaara, Erik van Ooijen, Maria Jönsson, Alan Asaid (som översatt Amy Lowell), Gunnel Arvidsson, Channa Riedel, Filip Lindberg, Eva Wissting, Emma Thimgren, Daniel Lindblom, Sanna Beijnoff.

Mycket nöje!

Erik van Ooijens “Smörgåsarnas ickepoesi” kan läsas här.