Dags för nytt nummer!

Populär Poesis 44e nummer – Dikt i film – har landat i brevlådan. Vi bjuder på några smakprov: bland annat Jenny Anderssons dikt ”Brioche” och  essän ”Poesi och Austen – förnuft eller känsla?” av Emelie Eleonora Wiman-Lindqvist. De finns under menyvalet ”smakprov”.

Övriga medverkande: Alan Asaid, Adam Basson, Ann Dahlström, Michael Economou, Lilja Hejdenberg, Theodor Hildeman Togner, Nina Kartal, Filip Lindberg, Kenneth Lindegren, Emilio Quintana Pareja, Magdalena Rozenberg, Hzar Sultan, Anna Tagaro Andersson, Marie Tonkin, Robin Valtiala, Lukas de Veer och Susanne Wilhelmsson.