Populär Poesi nr 57

Genom upprepning blir världen begriplig. Hur syns det i poesin? Texterna i detta nummer handlar om återkomst, omtagning, mässande besvärjelse och rytmisk repetition. Utkommer i juli.

Medverkande: Daniel Helsing, Kenneth Lindegren, Edvin Lindström, Carl Najafi, Pär Thörn. Översättningar av ett par av Verner Boström dikter: Gunstein Bakke (nynorska), Françoise Sule (franska).