Keats, Keats, Keats! Nummer 49 ägnas John Keats.

Madeleine Aggerstam, Sanna Beijnoff, Gunnar Harding, Carl Lindgren, Roland Lysell och Joakim Wrethed skriver om Keats. Jimmie Svensson tolkar två sonetter av Keats. Nya dikter av Peter Nyberg. Julia Lindström och Maria Bodin. Kritik signerad Håkan Sandell, Thomas Evertsson, Ludvig Köhler, Michael Larsson och Marie Tonkin. Samt en prosalyrisk (i övrigt svårkategoriserad) text av Mai Ivfjäll.

Mycket nöje!

Carl Lindgrens ”Spår av läkarutbildningen i Keats poesi” kan läsas här.