Det som inte utdelats än

Huden där den lämnar
plats för mer.

Armbågar,
knän.

Den belägenheten.

Matilda Södergran