Benny Andersen är död

Benny Andersen är död
Benny Andersen. Foto: Klaus Holsting.

Av Peter Nyberg 

Benny Andersen. Foto: Klaus Holsting.

Benny Andersen var en stark humanistisk kraft med stor självdistans, vilket behövdes i det Danmark där han tillbringade sin ålderdom, i ett land han upplevde som allt mer trångsynt och rasistiskt. I sina texter skrev Benny Andersen en rak lyrik, präglad av musikalitet och livserfarenhet. Han var pianist. Han sjöng roliga och burdusa sånger. I både visans och poesins stämning gestaltade Benny Andersen detta att vara människa. Jag kommer att sakna vetskapen om att en sådan person finns med oss, nu när han inte gör det längre. Fredagen den 16 augusti 2018 somnade han in. Därför öppnar Populär Poesi, som ett tribut till poeten, en essä från nummer 14 i vilken några perspektiv från hans liv och dikt presenteras:

Generande danskhet för en humoristisk humanist: Perspektiv på Benny Andersens liv och dikt