Calvin Wharton: Skrivande och resande som livsstil

Mellan den 22 juni och 16 juli lever och verkar fyra författare från Wales, Irland, Kanada och Sverige tillsammans i Coracle Europe Literary Residency i Tranås. De är alla akademiker inom kreativt skrivande och har i hemländerna etablerade karriärer inom skönlitteraturen. Under Tranås at the fringe kommer Peter Nyberg att presentera en författare varje dag. 

Calvin Wharton. Foto: Peter Nyberg.

Kanadensaren Calvin Wharton har besökt 35 länder men aldrig Sverige. Han har ägnat sitt vuxna liv åt att undervisa i kreativt skrivande och skötte under åtta år avdelningen för litteratur på Douglas College i Vancouver.

¬– Jag när en nästan fobisk rädsla för björnar, berättar Calvin Wharton under en uppläsning i Wexford. Det är lite problematiskt eftersom jag har ett fritidshus i ett av de björnrikaste skogsområdena i Kanada.
Sedan läser Calvin Wharton en dikt om sin björnrädsla som halvt är på allvar och halvt är formad efter hans ironiska humor. Främst bor han i Vancouver som är en av Kanadas större städer, främst präglad av ishockey. Där på Douglas College har Calvin Wharton tillbringat 24 år med att undervisa studenter i kreativt skrivande.
– Fem av de åren var jag redaktör för den litterära tidskriften ”Event” som gjordes på skolan. Åtta av de 24 åren har jag varit ”Department chair”, vilket innebär att jag hade hand om avdelningen för litteratur på Douglas College.
Den konstnärliga akademiska karriären har lett till att Calvin Wharton har arbetat med många oerhört skärpta begåvningar. Det har i sin tur inneburit att han ständigt omprövar och ifrågasätter sig själv som skönlitterär författare.

Calvin Wharton läser under “Kanada-dagen”. Foto: Peter Nyberg.

– För att göra jobbet som lärare i kreativt skrivande bra, måste jag vara uppdaterad med vad som händer i den litterära världen. Studenterna har både utmanat och uppmuntrat mig till att bli en bättre författare.

Även om Calvin Wharton menar att alla livserfarenheter är viktiga för en författare finns ett par skeenden som han personligen tror har påverkat hans skrivande mer än andra. Till att börja med har Wharton besökt 35 länder, vilket gjort att han öppnat sina sinnen för vad som är betydelsefullt för olika typer av människor. Han har också jobbat tillsammans med och därför lärt av många andra författare.

– Jag tror – eller hoppas åtminstone – att mitt skrivande har förbättrats utifrån de här två aspekterna. Framför allt gör de att jag blivit bättre på att närvara i det jag ser och därför kan skriva om det med större integritet.
Calvin Wharton menar att han lärt sig mycket av själva processen att skriva och att den för honom omfattar tre kvaliteter att förhålla sig till. Den första är att han lärt sig olika sätt att förmedla idéer och känslor. Det andra är att han blivit medveten om språkets musikaliska möjligheter. Det tredje är att han alltid försöker vara preciserad i sina ord och fraser.
– Men det är ett omöjligt mål, även om det är eftersträvansvärt.
Trots att kanadensaren har rest mycket har han aldrig varit i Sverige, något som gör honom förväntansfull inför Coracle Europe Literary Residency i Tranås. Han ser fram emot att få tid att fokusera på nytt skrivande och hoppas kunna förfärdiga några poesimanus som redan är påbörjade.
– Inte minst är det hedersamt att få tillfälle att arbeta med andra skrivande människor, men det känns också hedrande att få möjlighet att vara del i ett så engagerat, artistiskt präglat sammanhang som jag förväntar mig att residenset i Tranås är, berättar Calvin Wharton.


Artikeln har tidigare varit publicerad i Tranås-Posten