Poetry and Surgery

Av Bo Bjelvehammar

Poetry and surgery Illustration Bo Veisland
Poetry and surgery Illustration Bo Veisland

Tretton kommentarer

1. Om skickligheter

”En skicklig kirurg vet när

han ska använda kniven.

En verkligt skicklig kirurg

vet när han inte ska använda kniven.”

(Gabriel Weston,2010, s.95, Mellan liv och död, en kirurgs berättelser.)

En framstående och lyckosam poet känner de rätta orden vid de rätta tillfällena, han vet även att avstå från de sökta, de onödiga, de frestande och de svulstiga orden.

2. Om poeter

”De har inte byggt några hus

att tala om,

inte botat några sjuka

och

inte lindrat världssvälten.”

(Mare Kandre, 1992,s.15, Deliria)

3. Om Skönhet

Ord som enstaka objekt lyser av skönhet, som ett lagt snitt eller ett knappt kvarblivet märke efter ett ingrepp.

Ljuset avslöjar varje grops skrymsle och varje kants skavank.

4. Om hantverk

Ett hantverk måste läras in genom en ständig praktik, ett evigt övande med ett modigt och fritt experimenterande. Poeten söker sin egen form, sitt eget uttryckssätt, sitt personliga ordflöde och en egen sinnlig rytmik. Poeten ger sig inte sällan själv sakområde och gränser.

Ju längre tiden går för en läkare uppkommer kring honom ett allt smalare kliniskt specialområde, på detta sker det en koncentration. Detta utesluter inte den stora sanningen om ständig modifiering och förändring. Men jag avstår från detta tal om badande i samma flod två gånger!

5. Om verktyg

Ett fåtal huvudinstrument används som skalpell, peang och diatermi, bredvid desamma för poeten, stor svensk ordbok, synonymordbok och stor ordlista. Jag avstår från att tala om huvudet och hjärtat!

6. Om beslutsamhet

Stora poeter har tillit till sina bostavsslingor och ord, de känner ro och bestämdhet i sitt skapande. Skickliga kirurger äger beslutsamhet, de tvekar sällan, de har mod och ett gott självförtroende.

7. Om delar och helhet

Tolv färgade byggklossar fogas samman, nio är gula, en är röd och två är blå, avhandlingen, inledningen och slutet. Bokstäver, ord och satser. Delar vävs samman till en enhet, det sker genom att någon ser, väger och fogar samman. En mindre del blir en avgörande länk i en kedja av helhet. En poets flöde, en kirurgs flow.

(Allt är inte kedjor, en del saker måste löpa bredvid varandra, fritt efter professor Sten Peter Apell.)

8. Om uppmärksamhet och skärpa, framför allt koncentration

Det som är utanför stängs bort och skiljs av, det byggs avgränsningar och goda murar. Uppmärksamheten riktas mot det som är utvalt, ett sådant uppmärksamhetsfält kan vara katedralen i Barcelona, med skulpturerna, pinjeträden, turisterna och de gröna fåglarna. Dessa enheter förs samman och bearbetas med en skärpsten. Förmågan att se och tänka klart sätts på prov. Talet kan även gälla en del av ett organ som ögonbotten i höger öga med gula fläcken, näthinneartär, näthinneven och blinda fläcken.

9. Om att se och värdera

Ögon är till för att både se, känna och ge underlag för värdering och variation. Att fastställa det gröna växandet på gråstenar, se ränderna i ett staket eller på en skrinda, att binda samman kontaktnät och bestämma förbindelselänkar. Och på samma sätt se en citrongul kappa, en lilablå basker och fullmånens svarta blommor. Variationer och förändringar!

Det går med bestämdhet att säga att varje hjärncell känner till det som hela hjärnan har kunskap om. Och till detta fogar jag en ännu viktigare sats – tro aldrig att du kan se allt, inte heller veta allt och inte heller förstå allt!

10. Om ingång

Det är väsentligt att handla bestämt och samtidigt ha en förmåga att känna in och känna av. Att inte låta känslomässiga tvivel och underströmmar ta över. Aldrig ge vika för otillbörliga hänsyn och påtryckningar, inte släta över, inte släta ut, undvika och förlora det precisa.

11. Om att kommunicera

Poeten ska kommunicera mot sina läsare för att varmt kunna överlämna tillstånd, metaforer och bekännelser. Kirurgen ska kommunicera med sina patienter för att bilda sig evidenta uppfattningar och bilder. Bristande kommunikation leder i kirurgens värld till flera misstag än medicinska felbehandlingar. I poetens fall leder detsamma till att orden bara står i vägen för läsaren, det går inte att tränga fram i snåren, bara att fara vill.

12. Om storheten A

Det är den stora närvaron och det vardagliga samtalet som bestämmer en god ledare, en god lärare, en skicklig kirurg och en glänsande poet. I detta samtal sållas de medelmåttiga och ondsinta bort!

I tystnaden och i detta att avstå frän att benämna och ingripa ligger även något stort; det är inte alla resor som är värda att ge sig ut på!

13. Om storheten B

”Varenda cell

i varenda varelse

rymmer hela

varelsens kod.”

(Ingrid Sjöstrand)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

19 + 11 =