Metaforbrottning – “obskyr performance eller dans till en dragshow eller ett rappbattle”?

Av Peter Nyberg

Metaforbrottning 4

I varje samhälles idéströmmar finns en motström, något som ställer sig på tvären och säger ”NIX”. När man läser råd om hur dikt och prosa ska skrivas är rådgivare som på nästan alla andra sätt är idémässigt åtskilda, som Anna Hallberg och Bodil Malmsten, eniga om att lärlingen inte bör använda ett för yvigt bildspråk. Som en logisk följd har en motström uppstått: Metaforbrottarna.

Henrietta Sjöberg är projektledare för Dunkelbyrån, den kulturförening som driver metaforbrottningsevenemangen runt om i Sverige. Hon menar att metaforbrottning har tagit inslag både från sportens och poesins värld.

metaforbrottning 3

– Precis som i wrestling möts två duellanter i taget och metaforbrottarna har karaktärer vars personligheter tas till vara i både kroppsligt och muntligt uttryck, säger hon.

Henrietta Sjöberg förklarar att metaforbrottarna är ordkonstnärer som vinner genom att över-träffa sin motståndares metaforer. Domare bedömer allt som sägs på scenen. Slappa formuleringar och raka påståenden kasserar medan välbyggda och bra presenterade metaforer som får igång publiken poängges. Syftet är att göra sin motståndare mållös.

– Att ”göra mål” avslutar duellen och poängen vägs i en mässingsvåg. Tyngst poäng vinner duellen.

Under en tävling backas duellanterna upp med levande musik. En ceremonimästare, som också är en karaktär i showen, presenterar brottarna och guidar publiken genom det som händer på scenen. Ceremonimästaren avstyr också eventuella överreaktioner från duellanterna.

– Metaforbrottningen är inte godtycklig utan grundas i en 100-sidig hemlig regelbok som bara invigda får ta del av. Ceremonimästaren hjälper publiken att förstå varför vissa saker ger po-äng och andra inte och hur det kommer sig att det blir mål.

Metaforbrottning 5

Utöver själva metaforbrottningen bjuds publiken på olika typer av konstnärligt utformad pausunderhållning:

– Allt från obskyr performance eller dans till en dragshow eller ett rappbattle.

Metaforbrottning är en till synes ny gren inom performancekonsterna, men grenen har några år på nacken:

– Metaforbrottning har förekommit i stängda rum, på otillgängliga platser med shower endast för invigda i mer än tio år. Nu har konstformen krupit fram ur sina gömmor och in i rampljuset, redo för världsherravälde, säger Henrietta Sjöberg.

Verksamhetens bas finns i Malmö, där Dunkelbyrån märker att allt fler börjar känna till fenomenet, vilket har lett till fler brottare och större publikantal.

– En deltagare ur publiken är välkommen att anmäla sitt intresse för att bli publikutmanare och försöka metaforbrottas.

I Örebro finns också en ny scen för metaforbrottning, men hittills få lokala brottare. En turné under 2013 ska dock höja intresset. Först och främst besöker man åtta större städer där det ska bli workshops och shower. Även om metaforbrottning är en svensk konstform tänker Henrietta Sjöberg att det finns alla förutsättningar att bli internationellt gångbara:

– Det går bra att duellera även om brottarna talar olika språk. Detta gör konstformen välanpassad för en internationell publik. Det är en tidsfråga innan metaforbrottningen sprids internationellt. Hittills har vi mottagit intresse från Köpenhamn, Oslo, Berlin och Bagdad.