Dylan Thomas Litteraturresidens

Nu har du chansen att under två veckor få bo och verka tillsammans med författare från Wales och Irland.

Dylan Thomas Residenset 2014 (756x107)

 

Sista ansökningsdagen är den 30 mars!

Mellan den 5 och 20 juli kommer sex författare att arbeta i Dylan Thomas litteraturresidens i Tranås. Två från Irland, två från Wales och två från Sverige. Under perioden bor och verkar de i Kraftverkets lokaler i Tranås, det innebär gratis mat och logi samt arbetsplats under hela perioden. Tanken är att författarna mellan den 5 och 20 juli ska ges utrymme att arbeta med ett eller flera personligt utformade verk, men också att de vissa dagar ska driva work-shops och hålla föredrag om sitt författarskap. Vill du bli en av dem, ansök här:

Kulturresidens: Internationell plats

Det finns också en chans att vara med under en begränsad period. Om du till exempel vill vara del av residenset över en helg eller varannan dag kan du bli en “lokal deltagare”. Det innebär att vi ställer i ordning ett arbetsutrymme åt dig i lokalerna men du sköter mat och logi själv. Givetvis är du med på den samverkan och i de uppgifter som övriga residensdeltagare har. Vill du delta, ansök här:

Kulturresidens: Lokal plats

Residenset genomfördes 2013, men då enbart med konstnärer. 2014 är residenset riktat både mot författare och senare under sommaren mot konstnärer. Är du nyfiken finns mer information här: Föreningen kultivera