Anisur Rahman: Liv och dikt

Anisur Rahman besökte under torsdagen Tranås och höll nedanstående tal på stadsbiblioteket.

Anisur Rahman. Foto:Cato Lein.
Anisur Rahman. Foto:Cato Lein.

Den 27 mars 2014, Tranås stadsbibliotek

I våra liv har vi olika identiteter i olika sammanhang, så är det även för mig. Jag kommer från Bangladesh, jag är invandrare, jag befinner mig i exil, jag är son till mina föräldrar och jag är också far till min dotter. Faderskänslorna dominerar inom mig. Samtidigt är jag samma person. Jag försöker att upprätthålla min poetiska ådra, men jag blir alltid avbruten och jag kämpar. Att vara poet är att behöva bekämpa djävulen inom dig. Djävulen är din begränsning och svårighet.

Att ha ambitionen att var poet är ett dumt val i livet. Den stora poeten är en stor dåre. Jag högaktar verkligen en sådan dåraktighet.

Livet är fullt av motsättningar. De kan vara utan smärta eller smärtsamma. Dessutom måste poeten uthärda detta dilemma livet igenom. Om du en gång blivit poet är du poet livet ut. Denna påminnelse kommer du att känna alltid. Sedan kommer frågan: vem är poet? Svaret är: vem är inte poet? Att vara poet är att känna sitt liv och att se sitt liv. Bland oss finns det speciella människor som arbetar med ord och som anstränger sig att uttrycka sina känslor och sitt innersta och dem kallar vi för poeter. De är begåvade på detta privilegierade sätt. En poet är väldigt nära dessa motsättningar för att kunna presentera dem i ord, metaforer och liknande.

En gång bestämde jag mig för att anta utmaningen i livet att bli poet. Detta mitt djärva jag inom mig är nu upptaget av oundvikliga livssituationer. Man kan leva ett lyckligt liv och avstå från poesi, men så kan man inte göra med livet. Man kan avstå från livet och då blir resultatet självmord, t.ex. Karin Boye och Sylvia Plath m.fl.

Den individuella driften att leva både för poesin likväl som för livet kan överleva. En sann poet kan inte skilja det ena från det andra. Livet är en skola för poeten. Varje situation, lätt eller svår har ingen betydelse, är viktig för en poet. Även en fängelsevistelse är också en möjlighet för en poet, vilket inte betyder att jag uppmuntrar till att hamna i fängelse. En poet är inte en profet även om orden ibland blir profetiska. Det hänger samman med att uttrycket av ärliga känslor i spontana ord kommer ut som en stark utlevelse av starka känslor i det inre. En poet måste vara sann mot sig själv.

Poesi är en inre dialog och dialogen följer livet och tiden. Poesin är kärleksbrev till tiden som formar ditt liv eller tvärtom. När jag blivit far frågade en vän mig vad som var viktigast i mitt liv, antingen min dotter eller poesin? Jag svarade att min det är min dotter Atoshi som också är min poesi.

Poeten måste förhandla med diktatorn inom sig. Diktatorn föredrar sanning och skönhet i livet. En poet är en för evigt solitär existens och jag kallar det frånvarande existens. Poesin blir som en sorts sjukdom. Denna sjukdom erbjuder en sorts ensamhet även när du är bland många och å andra sidan försätter den dig i dialog med många då du är ensam. Faktum är att din penna rör sig fort när du är produktiv.

Det är känt att den grekiske filosofen Platon uteslöt poeter från sin imaginära stat. Men varför? Han insåg att om man skulle ha en fungerande stat behövde man ett klassamhälle. En poet står inte upp för ett klassamhälle, hellre då för jämlikhet i betydelsen av mänsklig värdighet och solidaritet. Solidariteten finns inte enbart i ord, den måste översättas till verkliga livet.

Vi lever nu i klassamhällen inspirerade av Platons koncept för en stat, eller hur? I en sådan stat är demokratin full av dubbla budskap. Därför kan en poet vara dissident och det kan ibland vara farligt för en poet att vara demokratisk. Demokrati finns inte bara i konsensus, olika ståndpunkter är också viktigt i en demokrati och detta kommer från poeterna. Poesin är det högsta sättet att uttala sin mening. Poeten vet hur man ska göra det för att upprätthålla sanning och skönhet. Därför är folkets fiender alltid rädda för poeter. Fienderna vet att poeterna är de som sist vill stå upp för sanning och som kan offra livet för att skydda den. En poet kan inte manipuleras.

Jag har talat mycket om poesi och liv, nu vill jag fokusera på poesin. Poesi är något som är svårt att förklara, man måste känna den. Poesin är en presentation av känslor, den är inte en åsiktsförklaring. Poesin är ett uttryck för poetens personliga politik. En del poeter är tysta när det gäller politik och de är mycket smarta och medvetna om sitt självintresse. Emellertid är även denna tystnad uttryck för politik.

Poesi är att andas när den mänskliga staten är i svårigheter eller i en lidande situation. Ord är makt om du kan använda dem i politik, diplomati och även i affärsöverenskommelser. Det finns många exempel, Gandhi var inte bara politiker, Dag Hammarskjöld var inte bara diplomat och Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman eller Olof Palme var inte bara politiker, de var också poeter. Deras ord och tal var poetiska på så sätt att de uttryckte ett kollektivt sinne.

Poesin är barometern i en kultur. Poesin renar språket. Poeterna anses vara språkliga väktare. Poesin är ett måste för ett levande språk, levande kultur och ett levande samhälle.

För att befria ditt inre och din själ är poesin ett måste. Religion och politik kan splittra dig. Men poesin kan förena oss i en gemensam känsla för sanning , skönhet och solidaritet. Poesin är ett internationellt språk som är modersmål för alla där musikalitet också ingår. Poesi är målning. En stor poet är en mästerlig artist.

Teknologi och digitalisering kan dominera merparten av våra behov och praktiska bestyr. Men de kan inte ersätta barnets leende, känslan av kärlek, himlens blåhet, ljudet av regn, lukten av blommor och framför allt alla känslor i ditt inre. Att var poet är att njuta av fantasin frihet. Poesin blir det yttersta skyddet för att uttrycka dina känslor i ord. Livet är en resa; poesin är din reseledare som berättar om ditt innersta. Så ser jag på det hela.

Jag avslutar med en av mina korta dikter:

 

Porträtt av poet

Poeten är en imitator

Ser livets uppsyn

Och gör poesi av bilderna

Det är svårt att förstå

Vad som är viktigast för poeten –

Är det poesin eller livet?

Eller är det så att poesin är livet?

Tack alla!

Översättning från engelska: Ingeborg Sevastik

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

femton − 11 =