Dylan Thomas International Literary Residency: Anisur Rahman

Med anledning av Dylan Thomas Literary Residence presenterar Populär Poesi de sex författare som ska medverka. Den fjärde författaren heter Anisur Rahman och kommer från Uppsala.

Anisur Rahman. Foto: Cato Lein.
Anisur Rahman. Foto: Cato Lein.

Namn: Anisur Rahman
Ålder: 36
Hemort: Bangladesh/Sverige
Favoritmat: Bengali curry, vegetable, hotchpotch, rice
Bästa bok som skrivits: Är inte skriven. Jag vet gränserna för mitt eget skrivande. Som en följd av det kan jag inte säga vilken bok som är bäst. Jag försöker undvika att läsa mina egna böcker. Jag vill glömma dem och lämna dem i mina läsares händer.

Så här innan residenset, vad vet du om Tranås?
Jag besökte Tranås i mars i år och träffade vänner, elever, jorunalister och publik. Jag fick ett mycket positivt intryck av Tranås, i en tid då rasism ökar sitt inflytande i svensk politik och expanderar från stadsfullmäktigesalar till riksdagen i Stockholm och vidare till Europaparlamentet i Bryssel. För att vara kortfattad är Tranås en levande stad: kulturellt växande, den har solidaritet som grundvärdering och är naturligt vacker. Etnisk harmoni existerar. Människor är gästvänliga och entusiastiska i jämförelse med andra svenska städer, till sist är solidariteten starkast just här. Jag mötte en rik och fungerande mediabevakning bestående av två tidningar, radio och den samtida litterära tidskriften Populär Poesi. Ni har Kultivera och entusiastiska vänner som Colm Ó Cianáin, som var den person som tog mig till Tranås.

Vad förväntar du dig av att vara med i Dylan Thomas Literary Residency?
Jag ser fram emot att träffa nya vänner från Irland, Wales, Indien och Sverige samt både publicerade och opublicerade skribenter från Tranås. Jag vill lyssna på vad de har att säga och dela mina idéer, om några av dem kan vara av intresse för de andra. Jag läste Dylan Thomas när jag studerade vid Dhakas universitet under senare delen av 1990-talet. Jag blev imponerad. Jag vill veta mer om denna stora klassiska poet av mina kollegor från Storbritannien.

Vad planerar du att göra under residenset?
Jag har många pendlande skrivprojekt. Jag vill slutföra dem eller åtminstone få en rejäl skjuts framåt med dem den här sommaren. Två veckor är inte lång tid. Jag vill delta i programmet också: Seminarierna, läsningarna, workshopsen och de sociala evenemangen. Jag tänker att jag ska arbeta med flera manus: en antologi med dikter från Bangladesh, min pjäs om Pussy Riot, översättningar från en svensk och en dansk poet som ska medverka i National Poetry Festival i Dhaka, Bangladesh i februari 2015. Jag vill också bidra med artiklar till de lokala nyhetstidningarna i Tranås och Jönköping. Fast det här är bara tankar. I slutänden kommer jag att styras helt av spontanitet. Jag har också en idé om att skriva om gamla människor och om hur de lever i Sverige. Om jag får tillfälle att träffa äldre människor i Tranås gör jag gärna det. Men jag ska lära känna de yngre tranåsbornas mentalitet också innan residenset är slut.

Du skriver i många olika genrer: dramatik, poesi och prosa. Vilka möjligheter att uttrycka sig ger de olika genrerna?
Generellt sett är allt skrivande poesi. Under alla förhållanden är poesi och dramatik de antika skrivgenrerna. Romanen är den nyaste genren. Jag tänker att romanen är den episka traditionen i prosaform. Vad är då poesi? Poesi är inre dialog. Vad är drama? Drama är dialog presenterat genom en intrig och att visa handlingen på en scen. Vad är dialog? Vad är skillnaden mellan en dialog och samtal? Dialogen avslöjar motsättningar: både plågsamma och smärtlösa. Plågsamma motsättningar lösgörs i tragedier. Smärtlösa motsättningar lösgörs i komedier. Vad är en roman? Romanen hanterar en kontexts sanning och en berättelse hanterar åtminstone två perspektiv av denna kontext. Vad är en novell? Novellen är en litterär genre som börjar abrupt, slutar abrupt och bara hanterar ett perspektiv. Det är skillnaden mellan romanen och novellen.

För en enskild skribent krävs från första till sista verk en mängd arbete. Det är hans livsuppgift. Jag vill personligen helt enkelt uttrycka mig. Att skriva är ett extremt sätt att exponera sig själv.

Spontanitet är alltid viktigt i poesi, men man kan ha planer eller upplägg för prosa, drama och speciellt novelller. Noveller kräver också spontanitet. Spänningen i att arbeta med noveller och poesi är att det i arbetet känns som att vara i den första kärleken eller tonårsperioden.

Det ultimata syftet med skrivande är att berätta hur du tänker, att exponera sanningen. Det är inte alltid så lätt i prosans form. Därför är poesin ett ultimat skydd om du vill exponera sanningen eftersom poesi är ett indirekt uttryckssätt. Du får använda liknelser och metaforer i poesin  men i prosan måste du berätta en historia och skriva ut detaljerna.

Poesi kan ibland bearbetas till andra former. Till exempel bearbetade Henrik Ibsen en del av sina poem till pjäser, till exempel blev poemet ”Fågeljägaren” Ett dockhem.

Vad är en essä? Essän är litteraturens ryggrad. Hur skiljer sig en essä från ett reportage i en tidning? I essän måste din röst etableras. I ett reportage finns flera röster och det är ämnet eller historien som är i fokus.

En produktiv skribent kan inte begränsa sig till enskilda genrer. Då livet är skolan för en skribent, öppnar skolan många fakultet för hans eller hennes föreställningsförmåga. Jag drömde om att bli en poet från början till slut. De andra sätten att skriva bidrar till min överlevnad som författare. Ändå måste jag vara sann mot mig själv och respektera mitt arbete. Skrivande är min privata politik och jag använder olika skepnader i olika genrer för att berätta olika historier.

Finns det berättelser som passar bättre för den ena eller andra genren?
Allt skrivande har en historia och en universell struktur: början, mitt och slut. Poesi hanterar känslor. Noveller och romaner hanterar berättelser. Romanen och dramat är de bästa genrerna att behandla stoff från historien. Berättelser från historien passar inte speciellt bra för poesi och noveller, inom de här genrerna kan historien dock användas som referens. Jag upprepar att romanen fungerar som en form av ersättare för epiken då den kan dokumentera berättelser från historien. Jag skulle vilja påminna människor om att det som är skrivet i historieböckerna inte är sanningar, men det som författare skriver om historien i fiktiv form är sant. Det är skrivandets och berättandets urkraft.

Berätta lite om din diktbok Sex årstider och om vilka teman du behandlar i boken?
Det är en samling med svenska översättningar av mina dikter från tidigare samlingar på bengali och engelska (The Pledge of Ancient GenerationEmpty Glass) och några nya dikter skrivna när jag var fristadspoet i Uppsala 2009-2011. De flesta dikterna är översatta av Kristian Claesson och Magnus Dahlerus, men Stewe Claesson från Göteborg, Lena Köster från Uppsala, Maria Modig och Maria Aceli från Stockholn har också översatt några av dikterna. Det var inte helt och håller jag som valde ut dikterna i boken utan det var Kristian Carlsson, som också fungerade som förläggare, som rådgjorde med mig om vilka dikter som skulle ges ut. Eftersom jag inte känner mig väl till mods med att diskutera mitt eget arbete, kan jag ändå fundera lite över Kristians urvalsstrategier. Jag tror att han har försökt att få med dikter som dels representerar min poesi över tiden och dels representerar min resa från Bangladesh till Sverige med fokus på natur, politik och kärlek. Titeldikten ”Sex årstider” anspelar på de sex årstiderna som vi har i Bangladesh. Regnsäsongen och senhösten är två extra årstider som vi har i förhållande till de traditionella fyra årstiderna.

Du jobbar med litteratur i Studiefrämjandet i Uppsala och anordnar en mängd litteraturprojekt, berätta om dem och om varför de är viktiga?
Jag initierade de litterära projekten när jag var fristidsförfattare i Uppsala i samarbete med Studjefrämjandet 2009-2011 och med min vän den svenska PEN presidenten Ola Larsmo samt poeten Lars Häger. Jag ville träffa människor i samhället som jag gästade. Jag ville inte vara anonym under min tid som fristadsförfattare. Jag ville komma i kontakt med människor och förstår hur de tänkte, hur de skrev, hur de uttryckte sig och vilka idéer och erfarenheter de hade. Jag hade gjort liknande projekt i mitt hemland tillsammans med German Cultural Centre och French Cultural Centre i Dhaka innan jag kom till Uppsala. Jag ville veta om de kunde fungera här.

Jag arbetar för Studiefrämjandet för att tjäna mitt uppehälle. Ambitionen var att bygga en plattform för både publicerade författare och amatörer. Den har blivit en stor framgång. Nu är initiativet en del av Uppsala Läns Landstings regional kulturplan. Alla litterära initiativ från Studiefrämjandet som jag har arbetat med går under namnet Litteraturcentrum Uppsala (www.litteraturcentrum.se). Arbetet skulle kunna bli en modell för hur andra regioner i Sverige kan arbeta med att lyfta fram skrivande och läsande.

 

Att tala om en teater och en show

Du vill rulla upp gardinen och lära känna ansiktena där bakom
Du vill lära känna konstnären som aldrig är på scenen. Men hur?

Du ser ansiktena, när tiden infaller syns de
De är stjärnor, kändisar, du betalar för dyra biljetter
för att se dem, så att de visas, du kan tala om dem när
du återvänder, över drinkar, kaffe, vin och rökning
Du vet att det alltid finns några ansikten kvar i kulisserna

Alltid bakom draperierna, sådana man aldrig vill se
Det är inte deras syfte att stå på scenen, det är inte deras sätt att vara
Du begär felaktigt, varför vill du se ansiktena
backstage, händerna bakom gardinen? Kan man fråga sig

Okej, bara ta bort draperierna, de kommer inte in på scenen
De stannar kvar där de är, deras position är backstage
Så du kan säga, om vi tar bort draperiet, vad innebär scenen
och backstage då? Vad är meningen med att ha en scen?

Om du känner till alla ansikten på teatern, och alla utrymmen i den
Vad kommer då att vara skapandets hemlighet och vad kommer att vara hemligheten
med att kontrollera scenen. Låt några ansikten vara osynlig, vissa namn okända
Och somliga utrymmen. Du kommer inte att se din Gud utan uppmana att se

Du kommer aldrig att se ansiktena bakom scenen, du kommer aldrig
skaka händerna som byggde scenen och denna teater. Det händer aldrig
när du betalar för en show. Det är allt jag kan säga
Världen är en teater, livet är en show, hur skulle du kunna veta mer om den?

 

Dylan Thomas

Låt mig fråga dig, hur hanterade du alla
Toppar och dalar inom dig, vågtoppar i tanke i ord efter ord
Med rytm och rim, gyttret av allitterationer
Från dina känslor och överflödet av ord
Banden mellan exponering och ord
Metaforernas solidaritet, som grundades
på din moders knä, ett barn leker med
leksaker som ord, känslor, metaforer, liknelser
bilder, musik, smärtor och njutningar en efter en
förlorar eller vinner, saknas eller motsäger
uttrycket i dina ord från ditt sinne
spontant helt enkelt gör du ditt val
när du håller slutet av din mammas ”saree”
och hoppar, rör dig runt din mamma
hur kunde du? Hur kunde någon?

Att ge dig sådan välsignelse, göra dig till en Jesus som
säger sanningar, att hitta det vackra, som uttrycker den kärlek
längtan att lyssna på rösten, köar på vägen till kyrkan
från puben från puben till kyrkan, från bohemerna till
prästerna, känsla av att drunkna i musik från ord
ljudet av romanser bland dina ord linjer
efter linjer, tårar från många ögon, leenden från många
ansikten, från flera sinnen, från många hjärtan…
Bevittna allt detta, en läsare går vilse
Frågar dig om välsignelsen att göra ord till poesi
Hittar din mästare i hantverket att väva ord till poesi
Var hittade du orddynamiten
För att bryta ner, bygga och bygga om
En läsaren av denna tid vet
Endast en dynamit som uppfanns av Alfred Nobel, nu ser jag
Dig den andra med samma upptäckt
För att bryta ner stenar i hjärtan för att skapa
hem för sinnen gör mig till en dåre gör mig
gör mig avundsjuk på din fantasis makt
Jag är inte kapabel att prisa dig, och prata om dig.

Många kommer att skriva många stora ord om dig
Låt dem göra, låt mig bli fri från dig, jag avundas dig
Jag är hjälplös, jag är mycket ensam, ursäkta mig.
Jag är mycket rädd för din orddynamit i min
Tomma ambition att berätta mina tankar med ord.

Avsluta dina drinkar, uppfyll dina drömmar,
njut din frihet, fira din fantasi,
bli ordens kung, och alliterationernas, bildernas
och likaledes metaforernas och rimmens, och plötsligt
utan förvarning, avslutade du din del,
försvann från scenen makade väg mot
den värld du kom ifrån, vår värld såg på
Dig dumma ögon i en tragisk tid
Fann dig smart och självälskande faktiskt
Du abdikerade, olägligt.
Var det angeläget för dig att abdikera?

Många dumma läsare som jag, saknar din närvaro
Saknar ditt sätt att göra dynamit och ljud
Att bryta ner stenar i hjärtan och bygga bostäder i medvetanden
Trots min avundsjuka på dina krafter att berätta och skapa.

Var det angeläget för Gud att åetrkalla dig till sin himmel?
Saknades där poesi? Suktade människorna
I himlen efter din poesi? Vem vet?
Vem kan berätta sagorna? Kan du?

Ditt Wales gråter för dig.
Du abdikerade, olägligt.
Hur är livet där, Dylan Thomas?

*

Att köra bilar på grus på din väg
Att problem med din körning.
Broadcasting buller med dina bilar, saknade ljud
från dessa stenar, ljudet bär skriken
av dessa stenar. Att köra din bil,
gör din väg, massakrera andra,
förstöra deras sova, tyst dejting
och fred bland stenar i deras sinnen.
Du föraren, du aldrig känna dig, du aldrig
ens överväga själ finns också i sten.

Samma du gör när du fotograferar människor
vid jakt fåglar och djur, hörsel
bullret från ditt vapen, saknad
sörjande av dessa offer, din kollega, mamma,
syster, bror, far, fågel, djur, natur,
träd, blad, vatten och luft, allt i din massaker.
Att inte lyssna till deras sörjande, förneka,
med sådan okunnighet, någon mänsklig känsla!

Eller utbildas, inte för att höra deras sörjande
när du gör krig eller jakt andra.
Av rädsla för upphörandet av ditt skytte
och jakt, känna av risken för
plötsliga avbrott i din dröm.
Skytte och jakt. Du älskar
att ignorera ropen från miljoner
sinnen, att inte bry sig, men att skjuta och jaga.

Att få utbildning, skytte, jakt
vem bryr sig, som gråter, som skrattar.
Ta din chans, som dör, som överlever,
oavsett. Att lära sig färdigheten
att ta hand om dig själv, njut av ditt liv!
Driving, skytte och jakt
Vilka bitar av skit de sörjande.
Glöm.
Vad en lycksalig känsla
i ditt sovande, din drömma.

Så det här är hur vi växer upp.
Att få lektioner, med skolgång
ta krediter för talang. Bright
lärd, smart fighter. Skynda dig
göra våra drömmar och hem.
Att bo, kör, skytte, slåss.
Erbjuder adeln, vilket gör stora ord
stora kramar, stora leenden. Vi är smarta.
Stora, klokt, forskare, begåvad, värdefull
Fighting och knullar, fucker, ser du.

Vi människor behandlar våra medmänniskor och andra
se dem som stenar på vår väg. loving
kör, lyssna till rock, rörliga huvuden, skakar hand.
Vi är stora, ädla, större, bättre och bäst.
Låt oss gå samman, köra, skjuta, slåss
jakt – det är hur vi ser, hur vi lever.
Det är så vi visar vår stolthet och fördom.

Vem kommer att tala om hur vilda är vi?
Låt du tror. Får jag sova nu?

 

Var är du, Julia?

Många saker att göra, många ställen att gå
Mobil, dator, internet, hem och kontor
Jobb och familj, vänner och släktingar
Var och en tar din tid, överskuggar mig.

Att bo i samma stad, andas in samma luft
Embracing samma vind, gestikulerade samma ljus
Att gå till på samma stigar,
Lyssna på samma musik i samma park
Andas in dofterna från samma park, samma trädgård
Dricka samma dryck i sane puben,
be i samma kyrka, drömmer en gemensam dröm
Bada i samma vatten, simma i samma flod,
Men inte på samma gång, jag tycker att du i fel tid
Efter sön, som är ansikte mot ansikte till månen,
Att se ditt ansikte inte månen, inte stjärnorna
I himlen, vad är fel?

Att vara i trubbel,
Om man tittar på månen, ser bara dig, hur kunde jag säga?
Detta är en månljus natt, du ser ut som månen
Helt plötsligt, ser moln på himlen
Jag upptäcker det finns ingen måne, inga stjärnor
Bara du, bara du, lita på mig, började jag
För att räkna era ansikten.
Alla fåglar, alla kyrkor, alla pubar,
Alla träden, alla blad, allt damm, airs,
vindar, vatten, sprickor på väggarna, sand på gatorna
säg mig är du ute efter någon?
Men det är fel tidpunkt, kan du inte se henne
Fanns det något sätt att vända den tiden,
För att återuppbygga staden, världen när vi lever?
Kan vi se om jag var din Romeo?
Hur är du? Var är du, Julia?

 

De är mina släktingar

Hur jag ser ansiktena på mina fäder bland de döda
och människor som flyr från sina hem, lämnar sitt land
Hur jag ser blod på kinderna och droppar från ögonen
blandas samman i barnansikten, att se mitt barn
Jag ser mina bröder dö, mödrar gråta, systrar
fly de är alla mina släktingar, men hur kunde de
vara där med vapen och bomber
Ja jag ser ansiktena på min far
bland de döda, mina mödrar, mina systrar,
mina bröder dör, flyr och ropar
En pojke satt hjälplös vänd mot
döda kroppar som är mina släktingar
Jag ser mitt ansikte på pojken
Vilket helvete! Vad gör jag där?

Ni soldater som skjuter och dödar människor:
Har ni inte ögon och öron?
Eller är det ni som inte ska ha ögon och öron
Varför ser ni inte era fäders ansikten,
era mödrars, systrars, barns och bröders?

Ser jag fel? Hör jag fel?
Hur kunde mina släktingar vara där
med vapen och bomber
Ser mina ögon fel?
Hör mina öron fel?

Lever jag i fel tid?
Fungerar jag fel som människa?
Jag ser fel, hör jag fel

Vad bryr du dig om min åsikt, hur jag hör
När du inte bryr dig om synpunkter från
Hawking, Chomsky och Guntar?
De som dör, gråter och flyr är mina släktingar
även dem som är bakom dig
De är också mina släktingar.

Mina släktingar i Israel.
Mina släktingar i Gaza.
Vi har samma blod, samma föräldrar.
Glöm inte deras namn,
Adam är vår far,
Eva är vår mor.
Av hänsyn till vår far,
Av hänsyn till vår mor,
Ni är mina bröder som skjuter,
det är mina bröder ni dödar.

Vad kan jag göra? Jag är hjälplös, en oförmögen dum son
en fegis som inte gör någonting förutom att se detta dödande.
Om jag hade varit Batul den store i en teveserie
Skulle jag placera mitt bröst och min rygg
på era vapen och bomber
Mina bröder från Israel.
Sluta döda våra släktingar i Gaza!

 

Låter dig tänka. Får jag sova nu?

Att köra på grusvägar
innebär problem med din körning.
Du sänder buller med dina bilar, saknar ljudet
från dessa stenar, ljudet bär skriken
från dessa stenar. Att köra din bil,
skapar din väg, massakerar andra,
förstör deras sömn, tysta möten
och lugn bland stenar i deras sinnen.
Du som förare, du känner aldrig, du överväger
inte ens om det finns själar också i sten.

Detsamma gör du när du fotgraferar människor
När du jagar fåglar och djur, hör
oljudet från ditt vapen, saknar
sörjande till dessa offer, din kollega, mamma,
syster, bror, far, fågel, djur, natur,
träd, blad, vatten och luft, allt massakeras.
Att inte lyssna till deras sörjande, förneka,
med fullkomlig ignorans, alla mänskliga känslor!

Eller utbildas, men inte för att höra deras sörjande
när du krigar eller jagar andra.
Rädslan för att upphöra skjuta
och jaga, vittra risken för
ett plötsligt avbrott i din dröm.
Skytte och jakt. Du älskar
att ignorera ropen från miljoner
sinnen, att inte bry sig, men att skjuta och jaga.

Att få utbildning, skytte, jakt
vem bryr sig, vem gråter, vem skrattar.
Ta din chans, vem dör, vem överlever,
oavsett. Att lära sig färdigheten
att ta hand om dig själv, njut av ditt liv!
Köra, skjuta och jaga
Vilka skithögar de sörjande är.
Glöm dem.
Vad en lycksalig känsla
i ditt sovande, i dina drömmar.

Så det är så här vi växer upp.
Att få lektioner, att skolas
Få beröm för talang. Smart
skolad, smart fighter. Skynda dig
att skapa våra drömmar och hem.
Att bo, köra, skjuta, slåss.
Erbjuder ädelhet, pratar i stora ord
stora kramar, stora leenden. Vi är smarta.
Stora, visa, skolade, begåvade, värdefulla
Slåss och knullar, din jävel, ser du.

Vi människor behandlar våra medmänniskor och andra
som stenar på grusvägen. Älskar att
köra, lyssna på rock, nickande huvuden, skakande händer.
Vi är stora, ädla, större, bättre och bäst.
Låt oss gå samman, köra, skjuta, slåss
jaga – det är så vi ser, så vi lever.
Det är så vi visar vår stolthet och fördom.

Vem kommer att berätta om hur vilda vi är?
Låter dig tänka. Får jag sova nu?

 

Harriet Löwenhjelm

Var du så nedstämd att du lämnade den här världen i förtid
Hur var din konversation med vattnet, luften
eller bara för att säga hej då eller enkel tystnad
under din sjukdom innan din avresa
Du bad dina vänner att beröra ditt huvudet
när du kom närmare din avfärd
Vem var han? Vem var hon?
Vem var det som placerade sina händer på ditt huvud?
Kysste de din kind när du gav dig av?
Jag önskar att jag visste vad som hände
Den sista tidens empati de sista heliga känsliga beröringarna
och kyssarna de uppenbara gesterna
Den ökande anspänningen av känslor inom dig.
Målning många levande ansikten och ögonblick
Att skriva din sanning i dina ord, rader och dikter
I dina färger, linjer och ytor
Ser gränder och vägar mot din
fantasi men lämnar den här världen
för en annan att ändra din väg för snart, för tidigt

Jag önskar att jag kunde hitta ett samband mellan dig och mina förgångna generationer
Från mitt språk, land och kultur som ledde sitt liv
Som gjorde sin resa vid sidan av din.
Jag är säker på att du hörde namnet Rabindranath Tagore
Visst har du? Han skrev vackra dikter, målade också
Han fick 1913 Nobelpriset för sin poesi från ditt land
Han besökte Paris som du gjorde. Jag är säker på att du inte träffade honom
Han kom inte hit 1913 utan 1921 för första gången
efter din avresa 1918, att du lämnade allt så tidigt
Eller också var Tagore för sen.
Hans resa gick med tåg från Stockholm till Köpenhamn
Hans tåg kunde inte nå Stockholm utan att vidröra din stad
Hitta känslan och fantasins arkiv,
smärtor och njutningar, drömmar i dina dikter och målningar
Jag ser ansiktet på Tagore och dig
Karin Boyes ansikte, Munch, Dipa Haq
Men hur? Jag önskar att jag kunde veta allt

Jag kommer att lämna din stad, kan jag tänka nu
När jag återvänder från Tranås ska jag läsa Tagore
du uppenbarar dig framför mig, jag ser målningar av Munch,
Karin Boye, Dipa Haq, mina favoriter,
Du kommer att uppenbaras för mig

 

SOMMARSKOLA

Dagen är vacker i denna sommar,
i detta vatten, i denna flod.
Vinden blåser på denna plats

Dagen är vacker på denna resa,
Jag försöker att få din kyss och beröring
honung i blommor, saft i frukt.

Dagen är vacker i denna sommar
om återkomst till hemmet, om denna gräsmatta,
Vi är glada att sjunga och dansa.

Dagen är vacker i denna sommar,
leka i vatten och på stränder,
vad roligt vi har ibland

Dagen är vacker i denna sommar,
allt som händer från dag till natt
hemma, i skolan.

Dagen är vacker i denna sommar,
Jag är askan, du är elden,
Jag älskar när du skrattar.

Dagen är vacker i denna sommar
Det här är överenskommelsen,
Jag är pinnen du är grillen.

Dagen är vacker i denna sommar,
Jag är vild och du med,
du är blommor, du är frukter.

Dagen är vacker i denna sommar,
Förra sommaren, varje sommar
Jag är den vilda, det är du med

Dagen är vacker i denna sommar,
Jag är det vilda som biter dig,
Vad ska jag annars göra?

 

Första natten i Tranås

Kära poet, vet du? Det är inte idealiskt för dig
Att skjuta drömmarna åt sidan men att välkomna dem
Att passera under nätter utan sömn och dröm
Sätt att upphäva skiljelinjen mellan dag och natt.
Gränsen mellan mörker och ljus. Om du gör det, vilken är
Skillnaden mellan dag och natt? Varför avfärdar du
Spelets andemening och leken att visa och dölja mellan jorden och solen

Du kan känna stolthet i att du bytte natten
Mot drinkar, samtal och att räkna stjärnor
När natten är över, och dagen närmar sig
Varför tvekar du inför att välkomna dagen?
Varför förlorar du dina ögons krafter
Och varför är din föreställningskrafts vingar så svaga
Att säga ”hej” till duvorna och att lyssna till fåglarnas musik
Jag hör fåglarna, duvorna och gräsets skvaller om dig

Hur som helst vet jag att du, poet, inte bryr dig
Att vi alla göra det. Kungen lyssnar inte till dig
drottningen kanske kikar på en av dina vackra verser
som kan öppna hennes sinnen, världen kan vara i dina händer

Jag är överraskad över din förmåga att ignorera allt detta under en natt
Jag kan föreställa mig magin som kunde ha varit i en drottnings ögon
Om någon kunde läsa dessa ögon. Jag känner rädslan från kungen
Drottningens gester gjorde dig till en sömnlös nattens kung.

 

Hjärtat är tomt, dikterna är ingenting

För att skriva poesi, letar efter en dator
Eller bär en lap top på armen, rör sig hit och dit
Jag vet att det fanns poeter, det fanns poesi förr
När människor inte ens kunde föreställa sig dessa saker
Många poeter skrev underbara dikter
Berättade om sina tankevärldar, öppnade sina hjärtan
De såg skönhet även efter blodutgjutelserna i hjärtat
De berättade många historier från sina hjärtan, många verser
Till och med de dagar när de inte hade penna och papper
Men där fanns poeter, där fanns poesi och skönhet
De hade sinnen, de hade hjärtan, de ville möta
Hjärtats sökande efter hjärtan, sinnen mötte sinnen, trots allt
Var där stridigheter, splittring i deras hjärtan
De hade riktat sina ögon mot andras ögon
Återerövrat sin poesi, sedan läst språket i ögonen
Du och jag hade galenskap i kroppar och sinnen
I tidens spel, vad händer, vi förlorade
Tiden, vi försummade chansen att förbli galna
Mellan dig och mig, vi försummade beröringarna som kunde
Beröringarna förslöt inte saligheten i dig och mig, så synd
Vi hade inte tid att tänka på det, ingen tid i världen
Låt mig erinra om Adam och Evas tid, de kunde
Återförenas, men det kunde inte vi. De kunde återvända hem, men inte vi.
Vi har ingen tid, inga försök att tänka på
Vi lever i samma tid, reser med samma fordon
Vi flyger på samma föreställnings vingar, vi hittar samma rum
Någon gång kanske, vem vet, vem berättar, vem erkänner
Vi dyker upp på facebook, twitter, mejl, blogg, mobilen
Men vad betyder det för mig när vi misslyckas med att bli ett inombords
Tiden passerar medan vi springer efter datorer, kopplar upp oss
Hur många namn, hur många bilder, sida efter sida
Det är inte slutet, vi skickar sms, chattar och skypar och skriver till varandra
Kära poet, lyssna på mig: Jag är trött på dina dikter, vad du säger
och gör, springer efter datorer. Du gudomen jag längtade efter.
Hjärta är tomt, dikterna är inget om du inte är där.

 

Du är min cigarett, du är min tändare

Var försiktig, våga inte ta droger eller röka här
Även om det är ett misstag, kommer polisen att arrestera dig och sätta dig i häkte
Du säger det, mycket kan hända, till och med att du grips av polisen

Rädslan för att gripas, är en faktisk rädsla. Förstår du det?
Hur många gånger blir jag arresterad och fångad
Är det någon som minns?
Påverkar det någon? På något sätt
Lyssna på mig! Ofta när jag ser på dig
Blir jag fångad, mitt hjärta slår snabbare
Jag förlorar min röst, jag vill fly och fly
Om jag kunde få vara hundra meter bort från dig

Det är över. Jag återfår mitt mod
Försöker hitta en ursäkt för att närma mig dig, se på dig
Försöker att hamna ansikte mot ansikte med dig
Jag reviderar mina tankar om dig och uttalar mina outsagda ord
mot dig. Vilket skit! Vilka är dessa ord!
Jag åker fast, jag blir arresterad, jag är rädd att gå vilse
Jag är nervös för att tas till det röda polishuset
Jag försöker läsa det svåra språket i dina ögon
Jag förlorar mitt eget språk, hur jag kan yttra ett ord för dig
Jag ville berätta om mig och fann många ursäkter
Ingen visste, kände inte heller
Jag hade en själ, ett sinne som hade något att berätta
Ingen visste, ingen kände
Jag var galen, jag var beroende av cigaretter
Jag hittade dig min cigarett, du är drogen som jag skulle kunna tänka mig
Jag kan vara din tändare, eller vis-a-vis cigarett eller tändare
Tändare eller cigarett, kan jag tänka mig, vi kunde spela
Cigarett och tändare; du och jag tillsammans

Vilken tur! Att det visade sig att du var polis
Att du satte mig i ditt förvar.

Cigarett eller tändare, du är min antingen eller
Vilken ironi, så snart jag är i ditt förvar
Jag återfick mitt mod. Ingen rädsla för polisen.
Jag är nu i ditt förvar.
Ingen rädsla för att åka fast. Låt oss säga:
Du är min cigarett, du är min tändare
Det är allt. Får jag älska dig.

 

Översättningar från bengali till engelska: Anisur Rahman och Dominic Williams
Översättningar frånb engelska till svenska: Peter Nyberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

sexton + 14 =