Meny Stäng

Poeter och poesi på Populär Poesis facebooksida

Av Göran Strömqvist

Facebook grupp

De flesta läsare av Platon vet att han hyllar talet före skriften. Till exempel i dialogen Faidros, där Faidros har lyssnat på ett tal av Lysias, och blivit så intresserad att han bett Lysias upprepa talet för honom gång på gång. Därefter lägger han beslag på papyrusrullen och granskar de ställen han är mest intresserad av, läser hela natten och lär sig talet utantill. Sedan träffar han Platon och framför talet för honom. På 70 boksidor (i Jan Stolpes översättning från 2001) ägnar sig sedan Platon åt analys av Lysias tal, av talet som sådant och av det skrivna ordet. Det sista får ett par sidor mot slutet. Mera är det inte värt. Skriften är stum och kan inte besvara läsarens frågor, säger Platon. Den ”tumlar runt” överallt både bland dem som förstår och inte förstår. Dessutom är den enbart reproduktion av den äkta kunskap som enligt Platon omger oss överallt och som man får del av genom samtal.

Byst av Platon. Foto: Marie Lan Nguyen.
Byst av Platon. Foto: Marie Lan Nguyen.

I Brev 7 ger han ytterligare synpunkter på skriften.  Han skriver bland annat: ”Det viktiga är långvarig samvaro kring själva saken och ur samlevnad med denna uppstår plötsligt i själen, likt ett ljus som tänds på en hoppande gnista”, det vill säga den äkta kunskapen, vilket kan ske under och genom samtal, och han anser t.o.m. att denna kunskap framförd i skrift inte är bra för människor – utom för några få.

Men varför skrev han då, använde sig av de ”bräckliga orden”? Hans efterlämnade tankar i skrift omfattar långt över 2000 sidor (i Jan Stolpes översättning från 2000-talet), sidor som har ”tumlat runt” i världen i mer än 1 500 år. Han som i Faidros ironiserar över att den som skriver gör sig till och kan ingenting men vill gärna synas.

Han insåg kanske trots allt att kunskap och skrift kan samverka, kanske utgöra en eftersträvansvärd kombination, insåg måhända skriftspråkets potential. I Brev 7 skriver han i anslutning till den ovan nämnda ljuset och gnistan: ”Det finns i varje fall en sak som jag vet: ska det formuleras i skrift eller tal är det jag själv som kan göra det bäst.”

Går vi så tusen år framåt i tiden, till Michel de Montaigne, finner vi ännu en skrivande gigant men med en annan inställning till det skrivna ordet. Han har ett annat fokus för sin verksamhet än Platon, nämligen sig själv. Han borrar sig in i sitt liv. Han vill förstå sig själv. Han är väl beläst och söker belägg för sina tankar och upptäckter hos klassiker som Cicero, Seneca och Platon.  Han tror på skriften. Biblioteket är hans vän. Även om han inte läser varje dag så sitter han gärna där bland sina vänner, böckerna. Om han är på resa, ofta på hästryggen, medför han en bok. Han är modern på många sätt. Han skriver lika intensivt – men synnerligen annorlunda, konkret och på prosa – som vissa poeter på Populär Poesis facebooksida – om ensamhet, kärlek, resor, motgångar, död och framgång, det vill säga om livet. Han söker sitt jag.

Vilket också Hjalmar Gullberg gör: ”Jag gräver i mig inte för att gräva / i mig men komma till den friska åder, / jag känner i vart pulsslag hemligt bäva.” Då har det gått ytterligare några hundra år och under tiden har Cervantes, Shakespeare, Goethe, Selma Lagerlöf och andra litterära storheter verkat och utvecklat skrivkonsten. Och här är vi nu i början av 2000-talet med frågan om varför skriva och varför skriva poesi.

Att skriva ger ju möjlighet till kommunikation över tid. Man kan jämföra Platons samtal och hans skrivna dialoger med poetry slam föreställningen och den tryckta diktsamlingen. Olika kvaliteter kommer i båda fallen till uttryck hos sändare och mottagare. För poeten/författaren gäller att uttrycka vad man vill få sagt och för läsaren/lyssnaren att kunna ta emot. Men olikheter finns som bekant. Skriften kräver mera av planering, förhandsgranskning och perfektion. Man kan som bekant inte ändra något när det väl kommit i tryck. Den vokala poeten är i sin tur i händerna på sin förmåga att improvisera, sin röst och förmågan att rytmisera ordflödet. Platon hade tydligen alla dessa kvaliteter men knappast Montaigne som helst drog sig undan och skrev i tysthet för sig själv. Platon var elev till Sokrates och lärde sig där konsten att samtala och improvisera. Inte heller Montaigne var ovan vid improvisation. Hans far krävde att sonens undervisning i allt väsentligt skulle genomföras i samtalsform, vilket pågick under flera år. Hjalmar Gullberg levde i en medial tid av annat slag än Platons och Montaignes men fick inte samma genomtänkta uppfostran i hemmet som Montaigne, snarare den motsatta. Men han hade folkskolan och gymnasiet och som ung var han spexare vid Lunds Universitet. Den muntliga verbaliteten utvecklas under olika omständigheter och ligger som gedigen grund för skriftspråksutvecklingen. Senare hade han även bland annat radion som förmedlare av sin poesi, vilket innebar samtidig kontakt med lyssnarna men knappast tvärt om, en situation som påminner om skriftens.

 

Populär Poesis facebooksida

De här varianterna gäller naturligtvis också poeter och författare på 2000-talet, bland annat poeterna på Populär Poesis facebooksida. Jag frågade: Varför skriver du? och Varför skriver du poesi?.

Det är inte så många som är aktiva på sidan, ett femtiotal enligt tidskriftens chefredaktör.  Av dem har ett tiotal poeter besvarat mina frågor. Två av dem publicerar sig sällan eller aldrig på facebooksidan men läser dikterna där desto flitigare. De som skriver för byrålådan finns naturligtvis inte med. Dem vet vi ingenting om. Men i övrigt kan vi av svaren utläsa olika och lika anledningar till verksamheten. Någon vill visa sig eller visa sig själv vad hen skriver, vilket ju Platon misstänkte kunde vara en anledning till skriva