Göran Palm in memoriam

Av Henrik Mimerson

 

Göran Palm var inbjuden att medverka vid en mindre festival i Göteborg som hette Politisk poesi, som hölls den 11:e till den 12:e mars 2016. Det kunde kan inte motstå, trots att han var tvungen till att ha med sig sin syrgasapparat och rullstol. På scenen läste han ur sina Vintersagor, och med sin, av sjukdom, sargade röst blev det närmast trollbindande. Palm konstaterade att hans olika dikter, som problematiserat ämnen som ojämlikhet,
främlingsfientlighet och maktkoncentration, tyvärr är lika aktuella idag som när dom skrevs. ”Kapitalismen befinner sig i öppet krig mot naturen”, förklarade han. Senare fick jag ett kort samtal med honom, där han sa att den svenska litteraturen och poesin idag i Sverige är lite onödigt försiktig, och den tycks inte vilja åstadkomma någon märkbar förändring hos omvärlden. Men Göran Palm var allt annat än någon dysterkvist; humorn var ständigt närvarande. Det märktes att han verkligen älskade att vara på plats. Visserligen var där inte mer än ett fyrtiotal i publiken på lördagen (ett femtiotal på fredagen), men stämningen blev desto mer intim. Där var nog tystare än i Tutankhamons gravkammare när själva huvudattraktionen, Göran Palm, äntrade scenen.