Meny Stäng

”Jag fascineras av världen – men ju äldre jag blir desto mer försöker jag genomskåda den”: Ett samtal med poeten Bob Hansson

Av Mats Hansson

Bob Hansson. Foto: Mats Hansson.

Medan jag väntar på Bob Hansson på Kafé Klavér ögnar jag igenom hans bibliografi som poet och författare. Jag ser att han varit publicerad i Grupp 94 (från 1994), en antologi med de första publicerade dikterna fram till idag, 2016, med den senaste diktsamlingen och grannsämjan är en långsam bödel, som också är den första diktsamlingen sedan 11 år tillbaka. Däremellan har han med jämna mellanrum kommit ut med romaner och diktsamlingar. Så dyker han upp, gör en vänlig entré med en energisk och sökande blick. Vi tar en kaffe latte och samtalet har redan börjat.

Jag frågar Bob varför han började skriva och han svarar snabbt och utan omsvep att frågan är svår eftersom han svarat på den så många gånger och att man lätt blandar ihop vad som är sanning och vad som är en berättelse. Bob började skriva i första ring, där skrivandet blev väldigt viktigt och fick en omedelbar verkan. Den första dikten var mer av en slump. Bob och hans kompis hade en musikfanzine och kompisen föreslog att utlysa en slags dikttävling som dom själva skulle vinna genom att begränsa utgivningen till ett enda exemplar, som tillföll dem själva och blev på så vis utan konkurrens. I tidskriften skrev Bob en dikt som han blev förtjust i. Han beskriver den utifrån ett politiskt revolutionärt perspektiv. En dikt som var ett sätt, som han då kände, ett komplement till att förändra världen. Dikten förlöste inte bara tiden och kritiken i den värld han var omgiven av utan hjälpte honom också att formulera sig själv. Jag frågar Bob om han kommer ihåg denna dikt och om han skulle vilja läsa den, och det gör han gärna:

Dom gräver ner dina egna barn
gräver ner dom i gropen
och du märker ingenting
för du sitter där redan själv

En stor drivkraft i Bobs tidiga och fortsatta skrivande har varit en förälskelse till förändringen och  revolutionen snarare än förälskelsen till litteraturen som växte fram och kom långt senare. Den allra starkaste drivkraften i många av hans verk har varit en idé om att han vill bidra till förändring. Från början hade den en större politisk agenda som så småningom övergick till något mer personligt, från den yttre till den inre revolutionen.

Bob Hansson. Foto: Mats Hansson.

Att det just blev skrivandet och ett författarskap går att förklara, säger Bob, med en händelse som går tillbak