SM i Poetry Slam firar 20 år

Av Peter Nyberg

Louise Halvardsson är en av arrangörerna av SM i Poetry Slam. Foto: Peter Nyberg.

Redan i det första tryckta numret av Populär Poesi berättade vi om och intervjuade Slampapi Marc Kelly Smith som räknas som slampoesins fader. Chicagopoeten Smith var trött på alla hierarkier som omgärdade poesin. Somligt ansågs vara fin poesi som det satsades på, annat ansågs vara låg poesi. Smith ville att alla poeter skulle verka på samma villkor. Därför inrättade han 1984 på Get Me High Lounge en ny företeelse som döptes till Monday Night Poetry Reading där han förde in grundelementen i Poetry Slam: Tävlingen, publiken som domare och en begränsad tid att framför sin dikt. Snabbt ökade publikantalet och till sist var Marc Kelly Smith tvungen att byta lokal till jazzklubben Green Mill Lounge. Två år senare etablerades termen Poetry Slam och den formaliserade rörelsen tog fart.

Till Sverige togs Poetry Slam av Erkki Lappalainen. Han träffade Smith 1992 och greps av den omedelbara närheten till publikens reaktioner. Redan 1995 hölls de första tävlingarna i Poetry Slam, men de första officiella mästerskapen ägde rum 1997. Flera av våra allra största poeter har blivit mästare i Peotry Slam: Bob Hansson, Solja Krapu, Daniel Boyaciouglu med flera.

Louise Halvardsson i rotundan på stadsbiblioteket i Stockholm under poesimässan 2017. Foto: Peter Nyberg.

Mellan den 24 och 27 maj i Göteborg genomförs årets SM-finaler som följaktligen är ett 20-årsjubileum för Poetry Slam SM och en allmän fest till scenpoesins ära. Under poesimässan i Stockholms stadsbibliotek i slutet av mars samtalade vi med en av arrangörerna, poeten och slamaren Louise Halvardsson, om festen.

– Vi kommer bland annat att ha ett panelsamtal om SM:s historia och hur slamscenen förändrats genom åren med Oskar Hanska och Solja Krapu, berättar hon.

Ett annat panelsamtal har ett tävlingskritiskt fokus och där medverkar bland andra Emma Amanda Söderlund, representant för Dockhaveri förlag och Anton Höber som gått till final i flera svenska mästerskap. Många tvivlar på att det går att tävla med poesi och andra kulturella konstformer. Men Halvardsson säger att det i själva verket är som att skicka in ett manus till ett förlag. Även där tävlar poeterna om att få bli utgivna.

Louise Halvardsson menar att det egentligen inte borde finnas någon konkurrens mellan bokpoesi och scenpoesi. Det är två sidor av samma sak och i den meningen borde de två formerna även statusmässigt vara jämbördiga.

Under SM kommer det att vara en mässliknande verksamhet i Musikens hus i Göteborg. Förlag och tidskrifter kommer att ha bord där de berättar om och säljer sina alster.

– Flera av utställarna är människor som har gjort fanzines, det är en kul rörelse som går jämsides med Poetry Slam.

”PoeSpeeddating” arrangeras av poeten Ronja Möller och innebär att de anmälda poeterna pratar i två minuter med en av de andra poeterna om scenframförande eller poesi och sedan byter samtalspartner. På det sättet lär poeterna känna varandra. Erik Malm medverkar i programpunkten ”Poetry Slam och pedagogik” där han berättar om vilka för- och nackdelar konceptet Poetry Slam kan ha i skolan utifrån sin uppsats i ämnet. Göteborgs Poetry Slam visar klipp från föreningsmedlemmarnas besök i skolorna i Västra Götaland under våren. Det kommer även hållas två panelsamtal med nordiskt fokus och ett där transpersoner inom Poetry Slam står i centrum. Under lördagen finns en öppen scen för alla som vill ägna sig åt ordkonst. Samma dag genomför Poetry Slam Sverige ett öppet stormöte, inte bara för medlemmar utan för alla som vill vara med.

Kvällarna kommer att ägnas åt Poetry Slam-SM. Det finns två kategorier, poeterna kan antingen tävla i lag eller individuellt.

– Nytt för i år är att lagen under dagarna kan få coachning av tre poeter från Chicago – J.W. Basilo, Shelley Geiszler och Molly Meacham. På det sättet hoppas vi att kvalitén kommer att bli bättre. Det är en otroligt bra chans för lagen!

Louise Halvardsson tror att flera av de nya poeterna kommer från en annan bakgrund och har andra erfarenheter än de traditionella poeterna.

–De yngre tittar mer på youtube och lär sig den vägen. Det är ett bra sätt att offentliggöra sig själv som poet, många är blyga för publiken men kan läsa sina dikter inför ett kameraöga.

Louise Halvardsson lyfter fram de två poeterna som medverkar i panelsamtalet om SM:s historia som Sveriges skickligaste slampoeter och förebilder för många. Oskar Hanskas bildspråk i sina youtube-videos och hans effektfulla läsning och Solja Karpus vardagsdetaljer, hennes värme och humor är föredömliga.

– Hon är Old School men fungerar fortfarande och har ett till fullo levande scenspråk, säger Louise Halvardsson.


Länkar

www.poetryslamsm.se

https://www.popularpoesi.se/tema/nummer-16-estradpoesi/slamets-papi-marc-kelly-smith/

https://www.popularpoesi.se/tema/nummer-16-estradpoesi/slamets-historia-fran-antik-lyrik-till-johannes-anyuru/