Den feministiska pionjären Qiu Jin

Av Rebecka Eriksson

Qiu Jin 秋瑾 (1875–1907) växte upp i Shaoxing, i
Zhejiang-provinsen på Kinas östkust. Hon giftes bort
1896 och flyttade med sin man till Peking 1903. Vid
den tiden befann sig huvudstaden fortfarande i ett
osäkert tillstånd efter boxarupproret, en folklig
proteströrelse mot utländska makters inflytande i
Kina. I detta omvälvande politiska klimat kom Qiu Jin
snart i kontakt med revolutionära föreningar.

1904 lämnade hon familjen för att resa till Japan
och studera, och det var i Tokyo som hon på allvar
började engagera sig politiskt och revolutionärt. Hon
var bland annat med och bildade Shirenhui (”tiomannasällskapet”),
ett hemligt sällskap som arbetade för
att störta kejsardömet. Senare skulle hon komma att
bli en av de första kinesiska studenterna i Japan
som gick med i Sun Yat-sens revolutionära parti
Tongmenhui, och hon valdes till ansvarig organisatör
för partiets Zhejiangavdelning.

I Japan engagerade hon sig även för kvinnosaksfrågan,
och uppmuntrade kvinnor i Kina att kämpa för politisk
och ekonomisk frigörelse. 1906 grundade hon tillsammans
med poeten Xu Zihua 徐自华 (1873-1935) en feministisk
tidning, Zhongguo nübao 中国女报 (Kinesiska
kvinnors nyhetstidning). Hon betonade utbildningens
betydelse för kvinnors politiska frigörelse, inte bara
den klassiska utbildning som kvinnor i överklassen fått
hemma, utan modern universitetsutbildning.


Läs hela texten i tryckta nummer 34 genom att exempelvis bli medlem: Medlemskap