Nicko Smiths lördagssoffa

Av Peter Nyberg

Nicko Smith. Foto: Ilkka Koistinen

Poeten Nicko Smith har samlat intervjuer med svenskspråkiga poeter på sin blogg under kategorin ”Poetens lördagssoffa”. Här intervjuas både kändisar och okändisar i poesivärlden.

– Jag var ute och promenerade förra vintern och fick idén när jag såg en soffa innanför ett skyltfönster. Det var snöstorm ute och kylan bet i kinderna och jag tänkte att det skulle vara rätt mysigt att sitta och intervjua poeter där inne i värmen i den där bekväma soffan, med en mysig brasa i bakgrunden, berättar Nicko Smith som kommer från Sverige men sedan tio år bor i Finland.

Tyvärr fanns inte ekonomi att ta över poeter från Sverige eller ens låta de svenskspråkiga poeterna i Finland komma till Smith, så den moderna teknologin fick bli hans hjälpmedel. Nicko Smith bestämde sig för att 52 poeter skulle intervjuas till att börja med och den redan existerande personliga bloggen skulle bli det nya forumet.

– Jag ville fylla ut min blogg med annat än egna grejer och skapa en sorts plattform för vad poesi egentligen är och vad den betyder för människor.

Fördelen med konceptet är att intervjuerna är relativt långa och de intervjuade poeterna har fått tillfälle att uttrycka sig till punkt. På det sättet utgör Smiths lördagssoffa en motkraft till de snabba klippen, hastiga Facebooknotiserna och twitterfloden. Här får till exempel Populär Poesis kritiker och poeten Michael Economou svara över tolv stycken och citera fyra dikter som svar på en fråga (Läs hela intervjun här: Michael Economou).

Nicko Smith. Privat bild.

–Jag har lagt märke till att poesin är någonting intimt hos dom som jag intervjuat till min lördagssoffa. Intervjusvaren är ofta väldigt genomtänkta och mångfasetterade och det känns att diktandet är allvarligt och betydelsefullt oavsett vilka ämnen poeterna skriver om.

Den paradoxala intimiteten i lördagssoffan märks i texterna. Martina Moliis-Mellberg berättar till exempel om vad livet skulle vara utan poesi: ”Mindre nyansrikt. Tristare. Mer statiskt. Mindre utmanande. Poesin är svårfångad, tvetydig. Den är undflyende och mitt i prick, och ofta bägge samtidigt. Där tillåts saker vara precis bortom det förstådda, förklarliga.”. (Läs hela intervjun här: Martina Moliis-Mellberg).

Inte bara etablerade och namnkunniga poeter tar plats i lördagssoffan. På samma villkor får också mindre kända poeter och musiklyriker slå sig ner. Genom att variera kända och okända i hela det svenska språkområdet ges också en introduktion till den svenskfinska poesin och till flera (för mig) okända författarskap.

Något som ofta diskuteras i lördagssoffan är poesins språk. Ann-Sofi Carlsson berättar till exempel om sitt förhållningssätt till den poetiska dimensionen i språket: ”Mitt poetiska språk har vuxit fram i spänningsfältet mellan musiklyrik och skrivna texter, från ungdomens dikter i bunden form till de prosatexter som jag idag jobbar med”. (Läs hela intervjun här: Ann-Sofi Carlsson)

– Poesin är ett språk med fler dimensioner än vårt dagliga ”Hur är läget” eller ”Fint väder idag”-prat. Att syssla med poesi är att djupdyka ner i språkets oändliga hav och hämta upp skönhet och visdom. Jag tror att om man en gång fått upp ögonen och sett vad poesin är, så vill man nog aldrig lämna den, säger Nicko Smith.

Även Håkan Sandell som skriver kritik för Populär Poesi har fått tillfälle att berätta om hur han ser på poesi som uttryck: ”En kulturell konstruktion, jo, men i kontakt med djupare medvetandelager än vad som är vanligt för kultur i övrigt. Språkets yttersta spets, som Brodsky uttalade, jag skulle lägga till poesin som kulturens högsta raffinemang. Man kan se detta innanför många kulturkretsar, allt från persiskt 1300-tal till engelskt 1800-tal. Ett mer personligt svar är att jag inte kan säga det, vad poesi är. Den har förståss något att göra med rytm, bildspråk, allusion et cetera, även med ett särskilt poetiskt djuptänkande – som hos Yeats, eller att arbeta sig upp till en trance – som hos Shelley. Jag kan kanske inte säga vad poesi är, hur ibland diktraderna lyfter i en dikt till ren förtrollning, av läsaren, men jag kan peka ut det, var.” (Läs hela intervjun här: Håkan Sandell)

Nicko Smith. Privat bild.

Också för poeten själv har lördagssoffan varit givande. Han menar att han har blivit mer ödmjuk.

– Förr var jag mest irriterad och avundsjuk på andra poeter som ”lyckats” få ut sina diktsamlingar. Numera gläds jag mer åt andras lycka och försöker lära mig något varje gång jag läser en diktsamling.

Nu närmar sig Nicko Smith sitt första mål med 30 soffintervjuer och han har en koncis dröm om framtiden:

– Vi får se vad framtiden bringar. Har ju haft drömmar om att ha min egen talkshow på TV och då skulle poesin vara ett centralt tema.

Under tiden finns bloggen öppen och alla intervjuer är fria att ta del av. För den som vill vidga sitt kunnande om svenskspråkig poesi är den både överraskande och insiktsfull.


Poetens lördagssoffa

Populär Poesis grundare Peter Björkman i lördagssoffan

Populär Poesis föredetta kritikredaktör Helena Lie i lördagssoffan

Populär Poesis kritiker Michael Economou i lördagssoffan 

Populär Poesis kritiker Håkan Sandell i lördagssoffan