En ny och unik upplevelse: Poesi, musik och bild med Zelal Bal och Olof Forsgren

Av Peter Nyberg

Olof Forsgren och Zelal Bal. Foto: Privat.

Instagrampoeten Zelal Bal och illustratören och musikern Olof Forsgren är aktuella med en föreställning som innehåller poesi, musik och bild: Ovan ytan, under molnen. Vi fick tillfälle att intervjua Zelal Bal.

Varför gör ni en föreställning med poesi, bilder och musik?
Idén att göra en föreställning där vi blandar dessa konstformer har vuxit fram långsamt. Vi bestämde oss i ett tidigt skede för att göra en diktperformance, men de olika beståndsdelarna var inte bestämda förrän vi började undersöka våra respektive erfarenheter. Vid första provspelningen föll flera bitar på plats. Vi har inte forcerat fram förställningen utan använt oss av material som inspirerar oss, där vi intuitivt låter de olika delarna växa fram på ett organiskt sätt. Samtidigt måste det påpekas att vi har haft en idé om att de olika uttrycksformerna tillsammans skapar en ny och unik upplevelse. Dels kan bilderna förstärka innehållet i en dikt, dels visa på en annan aspekt av samma dikt.

Zelal Bal och Olof Forsgren. Foto: Privat.

Vi har en vision om att bredda poesiscenen genom att fritt blanda olika konstarter. Föreställningen är inte som en konsert, inte som en diktläsning och inte som bilder i rörelse. Det har varit väldigt stimulerande och lustfyllt för oss båda att leka fram den. Något vi gärna ägnat oss åt.

Hur har ni gått till väga för att skapa sammanhang i föreställningen?
Vi har utgått från klassisk dramaturgi för att skapa ett tydligt sammanhang med hjälp av ett fast diktmanus och tillhörande musik. Vi har sedan brutit upp den klassiska modellen i mindre sektioner för att föreställningen ska bli så levande som möjlig. Detta gäller också fotografierna och den rörliga bilden som tematiskt följer föreställningen. Men det kommer fortfarande finnas utrymme för improvisationer, trots mycket små marginaler.

Vilken gemensam nämnare har de tre konstarterna?
Respektive konstart blir en del av en större helhet som dels kan fungera som ett illustrativt exempel till ett eller flera av de andra uttryckssätten, dels kan visa ett konstuttryck från en annan horisont.

Berätta mer om ditt poesiskrivande.
Mitt instagramkonto, poesipåvägen, skapade jag som ett roligt projekt på vägen till mitt arbete, därav namnet på kontot. Jag tog en bild i förbifarten som jag först manipulerade och som jag sedan skrev en dikt till. Inspiration till dikterna var ofta hämtade från vardagen: från mina resor, möten på stan, upplevelser från familjerelationer och andra relationer, helt enkelt funderingar runt vad jag ofta ser i andra människors beteende. I synnerhet är jag inspirerad av tillfälliga möten med människor på till exempel tåget, i parken, i kassakön och andra vardagliga platser. Dessa möten ger mig inblick i andra erfarenheter än mina egna, vilket påverkar mig starkt. Ofta finns också en humoristisk twist i dikterna, men de kan samtidigt ha en lite mörkare underton. Jag jobbar gärna med ordlekar och antydningar. Vissa dikter är medvetet tvetydiga.

Har du ett eller flera motiv som återkommer i din poesi?
Motiv som återkommer i dikterna är sorg, frustration, längtan och saknad, och så finns där en anklagande ton som jag tycker är väldigt kul att skriva ut.