Nano-poesi: Ett manifest

Av Razu Alauddin
Översättning av Anisur Rahman

Razu Alauddin. Foto: Privat

Teoretiska fysiker har länge drömt om att uttrycka de fyra naturliga grundläggande krafter i en enda teori som heter ”Grand Unification Theory”. På samma sätt som författaren Jorge Luis Borges drömde och sade hur skulle det se ut om det kunde vara möjligt att minimera alla språk, alla uttryck, all poesi till en enda strof eller bara till ett enda ord?

Vad är det som forskare och poeter länge drömt om? Nu är det dags att göra verklighet av det. Livet är kort och tiden värdefull. Det är inte nödvändigt att slösa bort denna värdefulla tid till överdrivna samtal, onödiga ord i oönskade mängder. Alla olika sorters litterära skrifter bör översättas till Nano-konceptet. Alla förhållanden för litterära produktioner i varje genre kan bibehållas även i Nano-form av novell, roman, poesi, essä och pjäs. Det grundläggande villkoret är minimal användning av ord. Vi vill presentera ett fjärde universum koncentrerat till en liten punkt. Vi vill undvika trenden att göra ett ett högt Palmyra-träd utan substans. Vi vill fylla en enda droppe med stora mängder vatten. Vi vill begränsa storleken på en Nano-roman i högst 1500 ord. Maximal storlek på en Nano-novell kommer att vara i 300 ord. En Nano-uppsats kommer inte att överskrida gränsen på 300 ord. En Nano-lek kommer också att vara i 300 ord. En Nano-film kommer inte att vara mer än 10 minuter lång. Den längsta Nano-dikten kommer att vara högst 30 ord.

I den här korta presentationen fokuserar vi bara på Nano-dikt:

  1. Följande är villkor för en Nano-poesi:
  2. Överdriven emulgering måste undvikas.
  3. Undvika att lovprisa för mycket Trenden med traditionella jämförelsemönster måste undvikas. Snarare måste en betänkande läggas fram.
  4. Meningslösa adjektiv måste undvikas helt.

Många poem är redan formade runt de villkor som gäller vår poetik för Nano-dikter. Vi vill organisera de konceptuella dikterna enligt vår Nano-poetik. Ibland ser vi även sådana dikter på Facebook.

Här är ett exempel på Nano-dikt:

Vi ser det blodröda när dagen närmar sig sitt slut
Här ligger delar av en människokropp, söndertrasad av ett dödande tåg

Vi vill uttrycka från början till slutet av livet i form av det mest koncisa form. Samtidigt vill vi frigöra poesi från det meningslösa slöseriet med ord. Indikation och precision kommer att vara huvudsakliga moment i Nano-poesi.


Razu Alauddin är poet och översättare från Bangladesh. Han är redaktör på arts.bdnews24.com