Meny Stäng

Jansson, Mathias

Mathias Jansson
Mathias Jansson

Mathias Jansson (f. 1972) är idag verksam som konstkritiker och webredaktör. Han har sedan ungdomen skrivit poesi och dramatik i olika former. Hans dramatik och poesi handlar främst om språkets begränsningar och möjligheter. Meta-texter och intertextualitet är några nyckelord i Mathias författarskap. Intresset för skrivprocessen och ifrågasättande och undersökande av författaren och karaktärens roll är något som ständigt återkommer. Det är inte ovanligt att karaktärerna eller berättarjaget tar över texten och skriver sin egen berättelse eller kliver ut ur fiktionens ramar. I texterna pågår en ständig dialog med andra författares verk genom referenser, anspelningar och citat. 

 

 

Annan fara – min andra färd med Aniara

 

I hast lastar vi vår last

packar pappas kappsäck

stuvar allt in i farkostens

trånga lastutrymmen

 

vår flykt är noga förberedd

men beskedet dröjer

startsignalen tvekar

och när den väl kommer

är det redan för sent

 

förtvivlade

desperata

lämnar

vi de andra skeppen

bakom oss