Seamus Heaney

Seamus Heaney (1939-2013) menade att han kunde uppleva det förflutnas märkliga krafter. Så exempelvis när han under ett besök på Caldragh Cemetery, Boa Island (Nordirland), fick se den Janus-figur av troligt keltiskt ursprung som han sedan skulle dikta om i ”January God”. Stenfigurens två ansikten tittar åt årets två håll – det ena bakåt mot året som passerat, det andra framåt mot året som människor har framför sig. På fotografiet [i tidskriften red. anm.] (Fotograf: Michael Economou) syns ett av ansiktena. Det är för övrigt inte ovanligt att människor har djupt märkliga upplevelser på Irland och Nordirland. Ön är ett av de områden i världen som anses rymma många så kallade jordmysterier. Flera platser har rykte om sig att ge ifrån sig stark kraftutstrålning, och irländarna är själva kända för att intressera sig för det spirituella; gåvor som synskhet eller ett sjätte sinne är inte ovanliga. Heaneys dikt, som speglar ett rikt mytologiskt medvetande, är inte lättillgänglig, och man måste förutsätta att han utgår från andliga föreställningar om djurväsen och gudaliknande varelser, vars betydelse förvisso mer eller mindre gått förlorade för vår tids människor, men vilka likväl frambesvärjs av poeten i ”January God”. Dikten trycktes ursprungligen på en affisch, framställd av Northern Ireland Arts Council (1972) och illustrerad av T.P. Flanagan. Konstnärens illustration återges här också eftersom Heaney i sin dikt uppenbarligen anspelar på hur denne föreställt sig vad som lagts ovan Janus-figuren.

Michael Economou, f. 1956, författare och kulturskribent.


Läs Michael Economous översättning av nobelpristagaren Seamus Heaneys dikt ”January God” i tryckta nummer 26-27 genom att köpa numret eller genom att bli medlem här: Medlemskap.