Lena Bergholm

Lena Bergholm, f. 1947 i Norrköping. Bosatt i Stockholm. F.d. frilanstecknare, konstnär och diversearbetare. Publicerad bl.a. i Värmländska författarsällskapets antologier.


GRYNING

Vaknar sakta in i denna värld.
Blöt i regnet såg jag en fågel.
Den flög för sitt liv, med flaxande vingar.

Den sjönk och den steg, i en evighetsrytm,
på nytt och på nytt — och på nytt.
Den flög för sitt liv.

Jag ser skärvor av blått, mellan moln.


Läs ytterligare två dikter i tryckta nummer 30-31 genom att bli medlem: Medlemskap