Pier Paolo Pasolini

Håkan Sandell och Nina M. Olsson tolkar delar av La Religione del mio tempo (1961) av Pier Paolo Pasolini.

Pier Paolo Pasolini. Foto: T Wei. CC-BY-2.0

Pier Paolo Pasolini (1922-1975), italiensk filmare, poet, författare, är kanske mest känd för sina filmers skull. De första känsliga försöken i den italienska neo-realismens anda, och senare med mer spektakulära pornografiska motiv, som i ”Salo”. Pasolini blev föremål för 33 rättegångar, inberäknat domstolsstämningar för hans fräcka romaner på huvudstadens gatudialekter. Film var likafullt något av en bisyssla för Pasolini, som i mitten av 50-talet slog igenom som poet med den romantiskt och marxistiskt färgade ”Gramscis aska”. Han framstår också i efterhand som den italienska efterkrigstidens främste poet efter Eugenio Montale.

Nina M. Olsson, f. 1968 och bosatt i Malmö. Bibliotekarie och översättare av italiensk lyrik, bl.a. Glädjen och Sorgen av Paolo Ruffilli, Aura Latina, 2006.

Håkan Sandell, f. 1962, är poet och bosatt i Oslo. Hans senaste böcker är Ode till demiurgen, Wahlström & Widstrand, 2013 och på engelska: Dog star notations : selected poems 1999- 2016, Carcanet, 2016.


Läs tolkningen i tryckta Populär Poesi genom att bli medlem: Medlemskap