Eric Margér

Eric Margér, f. 1988, bor i Göteborg, där han läser till, och parallellt arbetar som, lärare i svenska och franska.


Dikterna finns bara att läsa i tryckta nummer 32: Medlemskap