Pablo Molinet i nytolkning av Lasse Söderberg

Pablo Molinet föddes 1975 i Salamanca, Mexiko. Hans andra diktsamling, Cautiverio (Fångenskap, 2013), ur vilken föreliggande urval gjorts, går tillbaka på erfarenheter från en fängelsevistelse.

Lasse Söderberg debuterade som poet i bokform redan 1955 och utgav senast Den som ingenting vet (2016). Han här även gjort sig känd som en framstående introduktör av särskilt fransk- och spanskspråkig lyrik.


Dikterna går bara att läsa i tryckta nummer 32: Medlemskap

Lasse Söderberg berättar mer om Molinets märkliga fall i en essä som kan läsas här: