Stina Nydahl

Stina Nydahl, f. 1982, arbetar som boendestödjare i Göteborg.


Läs dikterna i tryckta nummer 33 genom att till exempel bli medlem: Medlemskap