Daniel Sundgren

Daniel Sundgren, f. 1981, är sjukhusbibliotekarie i Falun. ”Zugabe” (”En gång till”) har hörts från publiken i slutet av många långa källarpunkspelningar, åtminstone i Tyskland runt millennieskiftet. Severn Bridge figurerade i samband med att Richey James Edwards, gitarrist i Manic Street Preachers, försvann 1995.


Läs dikterna ZUGABE och RECAP i nummer 34 genom att exempelvis bli medlem: Medlemskap