Helena Häger

Helena Häger, f. 1992, bor i Malmö. Dikterna är skrivna med hjälp av en metod som utgår från en uppsättning intuitivt nedskrivna ord.


 

Mer
mer medan bina flyger ut ur bikupan
och honungen droppar i en hand

En himmel
föränderlig
i honungen

och doften av
alla andra
dagar

Kraftfull är sommaren
enbart nu

 

 

Natten
Svaret finns tvinnat intill fiskens stjärt.

Sinnet, dalen, räven, tanden, stenraset, draken.
Sover de bland säden?

Ropet skär genom glaskupolen
Paret letar genom salen

Natten
ja, den letar alltid