Michael Economou

Michael Economou, f. 1956, är författare och kulturskribent. Dikterna är hämtade ur hans nästa diktsamling, Till det försvunna går jag (Black Island Books, 2018).


Tre Picasso: en
tjur, en bock och så till sist
en liten pojke.


Ytterligare fem kortdikter finns att läsa i nummer 34 genom att exempelvis bli medlem: Medlemskap