Qiu Jin

Tolkning av Rebecka Eriksson

1. Ett utbyte av verser med herr Shi Jing från Japan 日人石井君索和即用原韵
Påstå inte att kvinnor inte kan vara hjältar –
när jag ensam färdats tiotusen li mot öst.
I tanken breder mina dikter ut sig över himlen
och i drömmen glittrar tre öar likt juveler i månljus.
Det gamla Kinas bronskameler är sedan länge fallna –
min häst svettas, men jag står skamset segerlös.
Hur kan jag njuta av denna främmande jords vårvindar
när jag sörjer så för mitt hemland?


Läs ytterligare fem tolkningar av Qiu Jin i nummer 34 genom att exempelvis bli medlem: Medlemskap