Carin Eriksson

Carin Eriksson,f. 1975, är bosatt i Karlstad. Villanelle är ett ursprungligen italienskt
versmått där vissa versrader eller formuleringar upprepas enligt ett bestämt mönster.


Läs Carin Erikssons dikt i tryckta nummer 35: Medlemskap