Charlotte Qvandt

Charlotte Qvandt, f. 1983, poet från Stockholm som gett
ut sex diktböcker, senast Epikris (Sadura Förlag, 2016).


Läs dikten ”Här, i säte” i tryckta nummer 35: Medlemskap