A. E. Houseman – ”Oh, who is that young sinner…”

En dikt om kärlek i marginalen, där något naturligt ses som brottsligt och fel – ”Oh, who is that young sinner…” av A. E. Housman (1859–1936). Den skrevs i samband med rättegången mot Oscar Wilde 1895 (han dömdes för homosexualitet), men publicerades först efter Housmans död. För den svenska tolkningen svarar Niklas Lövgren.


 

Vem är den unge syndar’n, som i järn de släpar bort?
Vad vredgas de så över, över vad förfärligt brott?
Och varför hänger skulden över honom var han går?
O de har fängslat honom för nyansen på hans hår.

Ett brott emot naturen, ett sån´t hår som syndar’n har;
man straffades med hängning förr, om sådan färg man bar;
men hängning är inte illa nog, vi flår honom, gutår!
För den vederstyggliga färgen på hans hår.

Han har betalat ack så dyrt, och gjort sig stort besvär
för att dölja håret och människan han är.
Men de har slitit mössan av, så alla nu förstår:
han släpas inför rätta för färgen på sitt hår.

Nu väntar slit och möda, utan rast och utan ro
vid stenbrottet på Portland Street i kyla och i sol.
Och mellan arbetspassen, de små ögonblick han får
kan han förbanna guden som skänkt honom hans hår.