Thomas Evertsson

Thomas Evertsson, f. 1985, är bosatt i Malmö och arbetar som bibliotekarie och litterär scout.


Läs Thomas Evertssons dikt i tryckta nummer 35: Medlemskap