Tommy Thuresson

 

Globalöga

 

I

vägen rullar…

sakta fram i skymningen

du är på flykt från orden

bakom i den köttvita dimman

kommer dom jagade

och lägger fram

skugga efter skugga

vittne efter vittne

längs den streckade mittlinjen

 

II

minns ett doftande foto

som växte magiskt

mot den svartblå himlen

bara du kunde framkalla det

i dina dömda ögon

lyste frihetsgudinnan

och ansiktet smälte ihop

till en mytisk skugga

i trägudars land

 

 

 

Havet kallar

 

ängeln skakar

vid strandkanten

tystnad mellan

branta skuggor

havet kallar, trädet skälver