Daniel Antonsson

f. 1981, är bosatt i Linköping och arbetar som studievägledare vid Linköpings universitet.


Tre dikter

 

stormarknad luftrymd vitt sken
ser genom hud
vid gurkan
ömheten gömmer sig
i ögonen
kraften löser upp sig
inför den stora marknaden
kundvagnen gnisslar
och skeletten vaggar fram

 

 

rulla rulla pappersbollar
en för talsats
en för skrivsats
en för tänksats
och resten för allt annat
häller vatten på
allt sväller
slår en mortel genom bordet
och alla satser faller ned till mattan
landar där och saknar

 

 

dom somnade precis och lugnet
pratar med dig som ett djur
du har rätt att inget äga
för stunden rätt till vila
och evighetens pinsamma längd
tröstar dig