Magnus Carlbring

Magnus Carlbring, f. 1961, är poet, författare och
skrivarlärare, bosatt i Stockholm. Han utgav senast
långdikten Hord (FEL Förlag, 2012).


Läs Magnus Carlbrings två nyskrivna dikter i tryckta Popoulär Poesi nummer 36 genom att prenumerera: Medlemskap