Vasyl Semenovych Stus

Vasyl Semenovych Stus

Vasyl Semenovych Stus (1938–1985), ukrainsk dissident, poet och översättare (av bland andra Goethe och Rilke). På grund av sin politiska aktivism för mänskliga rättigheter publicerades han knappt under sin livstid. Han satt länge fängslad och avled också i ett sovjetiskt fångläger. Stus har fått postum upprättelse och i åtskilliga städer i Ukraina finns gator uppkallade honom. För tolkningen till svenska svarar Eugene Wolynsky och Mattias Ågren.


Tåghjulen dunsar, dunsar dovt
som vågor i en båt.
Kamraten Charon möter oss
med både ont och gott.
Tåghjulen dunsar, dunsar jämt
på väg mot någonstans:
om någon ville komma hem
fick denne ingen chans.
Tåghjulen dunsar hela dygnet,
mitt i Vintergatan,
för Jesus, Lenin, gudayngel,
för mamma och för Satan.
Moskva – Björnbergen – Kolyma:
en transsibirisk tur
på en med blodet vattnad mark
bak båd’ staket och mur.
Tåghjulen dunsar varje meter
dovt från zon till zon
i en sovjetisk gudsförgäten
lägerunion.
Ej heller Satan håller bal,
en gud är född igen:
marxist, rasist och kannibal
som alla tre i en.
Tåghjulen löper helt amok
från zon till zon igen;
så bygger vi en ny epok
som står på mänskoben.

 

 

En människa gick fram till ett monument
och läste sitt eget namn på det.
Evig ära åt hjältarna
som stupade för fosterlandets självständighet!
Det är både smickrande och smärtsamt,
som att ha både Samarkand och Kolyma
innanför skjortan.
Stadens invånare ignorerade honom.
Vem skulle tro på en sådan fabel?
Om du ännu lever är det bara så mycket värre för dig.
Det är bara de döda som vi hedrar!
Hela kontroversen fick sitt slut när ett brev anlände:
”Räkna personen på attesten som död.”