Mats Dolatkhah

Mats Dolatkhah, f. 1976, bor med sin familj i Borås
och arbetar som statlig tjänsteman. Poesidebutant, med
bakgrund i akademiskt skrivande.


Läs Mats Dolatkhahs dikter i tryckta nummer 37 genom att till exempel bli medlem: medlemskap