Sami Aidi

Sami Aidi, f.1987, bor i Göteborg och går Biskops Arnös författarskola.


Läs utdraget ur dikten i tryckta nummer 37 genom att exempelvis bli medlem: Medlemskap