Meny Stäng

Varför lyrik?

Av Eva Ribich

Eva Ribich. Foto: Carolina Andersson
Eva Ribich. Foto: Carolina Andersson

Människan lever idag i en värld där hon har slutat att leva. Slutat att leva – för att överleva. En värld där hon har stelnat och blivit mekanisk istället för att hålla sig vaken, nyfiken och öppen. Tillsammans har vi skapat en konstgjord gemensam grund där vi, för att mötas, måste reduceras. För att vara socialt gångbara, rymmas inom strukturen, skapa ett till synes stabilt och formelartat jag utanför de vi egentligen är. Stora delar av livet kräver det. Men det finns platser där vi kan andas. Lyriken är en sådan plats.

Lyriken är ett andningshål. En sällsynt plats där människan kan vara hela sitt levande jag, utan reduktion. En möjlighet till utandning i en värld full av inandningar. Lyriken är på så sätt den kompletta motsatsen till detta mekaniska och formelartade.

I den konstlade vardagen där människan förväntas förminska sig och hålla sig inom strukturen kan lyrikens tillåtande form skapa möjlighet att öppna upp. Strukturella regler kan och ska brytas. Lyriken kan ge det rum där människan kan vara hela sitt jag. Här ryms alla frågor, känslor, erfarenheter som hon bär på. I lyriken finns plats för hela livets komplexitet.

Genom lyriken ställs människan inför sina djupaste inre skikt, sina svåraste frågor och vägen in är kort. Nästan omedelbar. Gestaltningen i den lyriska texten är insprängd överallt. I varje liten del speglas helheten och i varje liten del möter läsaren sig själv, och når en förhöjd känsla av närvaro och liv. Stundtals blir lyriken nästan obarmhärtig i sin spegling. Som i de sista raderna i Rilkes ”Archaic Torso of Apollo”. Efter en glödande beskrivning av Apollostatyn, följer den raka, brutala avslutningen;

/…/ there is no place
that does not see you. You must change your life

Att läsa de sista raderna första gången, chocken, hur de slår an. Så plötsligt och oväntat ställs frågan, lever jag? Vad är det att leva? Vem måste förändra sitt liv? Är jag en av dem? Att uppleva texten första gången, och så skillnaden i upplevelse nästa gång, och sedan tionde gången, många år senare. En djupare och mer komplex spegling av vad det är att vara människa är svårt att föreställa sig.

På så sätt är vardagen och dess alienation inte bara av ondo. Varje erfarenhet och upplevelse fördjupar och när läsaren återkommer till den lyriska texten är hon en annan. Med nya minnen och förändrad resonansbotten kan hon se texten på nytt. Lyriken blir som årsringar. Varje läsning en ögonblicksbild av den hon varit och just nu är.

När lyriken på detta sätt gestaltar de allra djupaste av människans frågor skapar den kontakt med den rena existensen. Det existentiella skikt som alltid finns under och bakom allt, på samma sätt som solen alltid finns bakom molnen. Den djupaste, sannaste delen av oss som bara är och som väntar på att vi ska höra, känna, se och börja närma oss.
När en text kan fungera som en portal till denna närvaro och rena existens, skapa en väg, möjliggöra ett möte, åstadkommer den kanske det största och mest meningsfulla en kulturyttring kan göra. Människan står inför sig själv igen. Väckt ur sin isolering. Genom textens spegling kan hon se sig själv och livet.

Inom buddhismen strävar man efter just en sådan sann upplevelse av existens. Här ställs språk mot känsla. Språket hindrar, ställer sig i vägen för känslan. Buddhismen talar exempelvis om ordet ”månen” som ”fingret som pekar” på månen där själva månen är sanningen och fingret är språket. Ordet, språket kan visa vägen till sanningen men ÄR inte sanningen. Det går inte att veta, känna, förstå vad månen är genom att titta på fingret. Människan bör istället sträva efter den rena upplevelsen av månen, bortom språket.

Som poet strävar jag i min egen text efter att komma just så nära månen som möjligt. Att göra språket till en så genomskinlig hinna som möjligt, för att läsaren inte ska fastna i språket utan kunna se vidare, bortom det. Gå dit fingret pekar, vara med månen. Det viktiga är inte orden, texten i sig, det viktiga är att skapa en portal, möjliggöra mötet. Texten blir för mig ett redskap, ett instrument, för musiken.

I am
a hole in a flute
that the Christ’s breath moves
through –
listen to this
music!
(Hafiz)²

Ett sätt att göra språket till en tunn hinna är enkelhet. Enkelhet i både språk och form. Ju mer invecklat och skapat språket är desto mer fastnar läsaren i själva strukturen, bygget. Det är inte intellektet som ska aktiveras, det är känslan och upplevelsen. Frånvaro av språket, strukturen, i sig, skapar en genomsläpplighet. Det som alltid är där kan komma igenom.

Ett annat sätt att skapa genomsläpplighet är att arbeta minimalistiskt. Genom att inte överlasta och bygga texten, utan istället fokusera och slipa fram essensen, skapas en möjlighet till ett mer omedelbart möte. I den lilla texten på den stora vita sidan, finns ingen annanstans att vara än i själva texten.

Minimalismen är också att med det minsta försöka visa på det största. Allt textskapande handlar om att hitta en bild och en form för att gestalta det man vill skildra. Det finns en inneboende mystik i den processen. Varför just den bilden? Varför just den formen, det ordet? Vad författaren än väljer föregås valet av ett gigantiskt urval. Ur en oändlighet väljs en skärva. Varför just den? Den frågan är alltmer brännande ju mindre bild eller form man arbetar med. Kanske är det som med senapsfröet, allt finns i senapsfröet. Allt finns i allt. Det finns i ängen, i rummet, i bladet. Det här är skrivandets mystik. Beroende på hur författaren hanterar bilden kan den komma att skil