Meny Stäng

Nummer 30

  • O-moder jag O-kallar dig

    Av Sara Tuss Efrik   Åkallan eller invokation innebär anropande av någon frånvarande person, gudom eller dylikt. Termen härstammar från latinets invocare ”att kalla på, åkalla”.…
    Läs vidare...