O-moder jag O-kallar dig

Av Sara Tuss Efrik

Alejandra Pizarniks t-shirt.

 

Åkallan eller invokation innebär anropande av någon frånvarande person, gudom eller dylikt. Termen härstammar från latinets invocare ”att kalla på, åkalla”. Invokationer härrör från religionen, och är ett element i en bön.
Wikipedia

Varje natt, under det att ett skrik ljuder, kommer en ny skugga.
Alejandra Pizarnik

 

Kvinnorna i skvallertidningarna.

De befann sig på mammas salong, liggandes i högar, uppslagna på den marmorimiterade bänken framför spegeln, nerfallna på golvet bland avklippta hårtussar.

Skvallertidningarna är en värld tätt förknippat med mödrar och skrivande, och det var bland dessa sidor jag fick mina första hjältinnor. På tidningens sidor uppenbarade sig fallstudier av knarkdrottningars uppgång och fall, följetonger av missbruk och destruktivitet som det skimrade lockande om.

Mina första idoler fick jag på mammas salong.

Louise Bourgeois skriver: ”I cut my mother’s head off. I slit her throat. Still, I expect her to like me”. Lars Norén: ”Språket är en sinnessjuk mor / Det är alltid modern som föder språket / Ordet är urgröpt av modern”

Efter flocken av de knarkande kvinnorna kommer flocken av de skrivande. Begynnelsebokstaven i min o-moderliga gemenskap (o-moder för att en o-moder uppmuntrar det styvmoderliga, o-moder för att en o-moder står ut med en o-dotter och o-dotterns slakt) stavas Alejandra Pizarnik. Varje dikt av Alejandra är en hård kvinnostaty som när som helst skulle kunna klyvas itu.

och vad är det du ska göra
jag ska dölja mig i språket
och varför det
jag är rädd


Läs hela essän i nummer 30-31 genom att bli medlem i Populär Poesi: Medlemskap