Sabotagets vargsång – igevär och Åke Hodell

Av Pär Thörn

Åke Hodell. Foto: Peter Nyberg

iiiiiiiiiiiigevääääääääääääääääääääääääääääääääääär

Ungefär så lät det (då Åke Hodell och ett antal av hans manliga kamrater inom den konkreta poesimiljön (bland de mer välkända var poeterna Jarl Hammarberg och Bengt Emil Johnson) uruppförde igevär i Z-salen på ABF-huset i Stockholm den 18:e november 1963). Vilket också var det år då bokversionen utkom. Denna diktbok består helt enkelt av 12 sidor ”i”, ett gev och 35 sidor ”ä” avslutat med ett ensamt ”r”.

Kommandoordet ”i gevär” (som betyder att soldaten ska fatta sitt vapen) sträcks så ut in absurdum. Hodells egna intention med verket var att omforma, desarmera detta kommandoord (som han hatade eftersom han var radikalpacifist). Hatet hade ytterligare spätts på av att han hörde utropet tolv gånger om dagen då det var vaktavlösning vid slottet eftersom han bodde i Gamla stan i Stockholm.

igevär var Åke Hodells tredje diktsamling efter debuten Flyende pilot (1953) och Ikaros död (1962). Skisser till diktverket gjorde han redan under femtiotalet, men författarens mentor, poeten och översättaren Gunnar Ekelöf, avfärdade dessa som ”elektronismer”. Och de inkluderades heller ej i de tidigare diktsamlingarna, eftersom de refuserades av förlaget Rabén & Sjögren.

Åke Hodell var stridspiloten som blev pacifistisk poet. Han föddes 1919 och dog 2000. Själva urscenen i författarens biografi tilldrar sig sommaren 1941 då han kraschlandar med sitt flygplan i Skåne under andra världskriget. När han vaknar upp efter att han mirakulöst nog överlevt (enligt Haverikommissionens rapport var chansen att överleva 1 på 10 000) ska han enligt legenden ha fått ett exemplar av Brott och Straff av en sjuksköterska vilket ska ha öppnat upp hans intresse för skönlitteraturen. Klart är hur som helst att han sätts i kontakt med Gunnar Ekelöf under konvalescensen. Efter mötena med Ekelöf blir Åke Hodell, bland mycket annat, poet. I sin poesi, konst och ljudverk väljer han att arbeta med teman som antimilitaristisk politik, socialism, förintelsen samt religiöst färgade frågor. Ofta återkommer han till sin egna biografi och flygolyckan. Till sin form skiftar Hodells verk mellan collage, bilddikt, surrealistiska hörspel, äventyrsromaner och text-ljud kompositioner (en blandform mellan elektronmusik, uppläst poesi och radiopjäs).


Läs hela essän av Pär Thörn i Populär Poesi nummer 30-31: Medlemskap