K, Lapp, (S)

Av Karl Daniel Törnkvist

II

Vid tapto brukade min mor läsa en dikt av Nils Ferlin för mig:

Du har tappat ditt ord och din papperslapp,
du barfotabarn i livet.
Så sitter du åter på handlarns trapp
och gråter så övergivet.
Vad var det för ord – var det långt eller kort,
var det väl eller illa skrivet?
Tänk efter nu – förrn vi föser dej bort,
du barfotabarn i livet. 1

I Smålandstidningen publicerades den 21 augusti 2012 en notis som kom att väcka stor
uppmärksamhet:

Papperslapp brann i Nässjö
NÄSSJÖ
……………………………………………………………
EN PAPPERSLAPP som låg på marken brann i centrala
Nässjö på fredagskvällen. Någon hade antänt papperslappen
och lämnat den på marken. Det brinnande pappret
hittades och släcktes av en person som bodde i ett hus i
närheten.

Den brinnande papperslappen i Nässjö återaktiverar Ferlindiktens förlorade objekt och
det är intressant att tänka på den ena genom den andra så mycket att de slutligen
förefaller vara en och samma sak. En först tappad och sedan uppbränd papperslapp. Vad
stod det på den? ”Tänk efter nu”. Eller som det heter i filmen I fjol i Marienbad2, det
karaktären X upprepar till A: ”Souvenez-vous!”, ”Minns!”. Detta medan den som brände
upp lappen kan sägas motsvara det A svarar X i samma film: ”Vi har aldrig träffats. Du är
galen! Jag är trött, lämna mig i fred!” Alltså: antingen var handlingen att bränna upp
lappen en passionerad motvilja till hågkomst, en önskan om att glömma, eller så var
relationen den mellan (vad man kan tycka är en överdriven) renhets- eller
destruktivitetsiver och (något som kanske förhastat har definierats som) skräp. Hur det än
förhåller sig med den saken sätter förlusten av papperslappen igång ett tankearbete i
desperation. ”Tänk efter nu”. Om nu minnet därtill är en ständig lögnare, vars utsaga

1 Nils Ferlin, ”Du har tappat ditt ord”, ur Barfotabarn, 1933.
2 L’Année dernière à Marienbad, 1961, i regi av Alain Resnais efter ett manus av Alain Robbe-Grillet.


Läs hela essän i nummer 34 genom att exempelvis bli medlem: Medlemskap