Meditation över en ros, hemlig eld och Ikaros rättegång (med läsanvisningar)

Av  Kristoffer Appelvik Lax

Läsanvisning: läs inte detta som en bok, läs det
inte som en essä, läs det kanske som en text, läs det
kanske som en väldigt lång dikt, läs en mening i taget,
läs en mening och vik ihop tidskriften och lägg bort
den, släng tidskriften, öppna den en annan dag och
läs en annan mening, läs den på ett sätt som du själv
vill, ingen bestämmer, du bestämmer, lätta från
marken med hjälp av vingar, flyg inte för nära solen
för vingarna kan smälta men du kommer inte hållas
skyldig för högmod om det skulle hända.


Läs essän i tryckta nummer 35: Medlemskap