Kranvatten och bitsocker

Av Mathias Alexandersson

 

Nådens år 2018. Jag tänker på mig själv och på avståndet
jag känner till poesi. Och så tänker jag på
den sextonde tryckningen av Milk and Honey, som
2017 släpptes i svensk översättning på Mima Förlag.
Jag undrar om det kan hänga ihop.

Populär Poesi vill ha en text om poesi och de ska få en.
Om den tvivelsutan mest populära som tänkas kan.
Jag vet inte om populär poesi älskar populär poesi
– desto mer övertygad är jag om att influencern
Sandra Beijer, som också översatt boken, räknar sig
själv till den skaran. Passande nog fick jag nys om
bokens existens just genom henne. Vet ju vem det är
som driver Sveriges mest lästa blogg.

Boken, som på svenska fått heta Mjölk och honung,
har emellertid sedan utgivningen passerat närmast
obemärkt förbi i svensk press. En ynka recension,
gömd bakom en betalvägg som någon rest i Jönköping.

Sextonde tryckningen. På andra sidan Atlanten är
det få som spar in på bläcket. Verket hatas och älskas,
nyanseras och misstänkliggörs.


Läs hela essän i tryckta Populär Poesi nummer 36 genom att bli prenumerera: Medlemskap