Meny Stäng

Landskap med solar: Om Tomas Tranströmer lyriska mystik

Av Peter Nyberg

Tomas Tranströmer: Foto: Lutfi Ozkok / Bonniers förlagsarkiv.
Tomas Tranströmer: Foto: Lutfi Ozkok / Bonniers förlagsarkiv.

Solen glider fram bakom husväggen
ställer sig mitt på gatan
och andas på oss
med sin röda blåst.
Innsbruck jag måste lämna dig.
Men i morgon
står en glödande sol
i den halvdöda grå skogen
där vi skall arbeta och leva.

Så inleds förhållandet till Tomas Tranströmers poesi. Men det utgår från ickeförståelse, en inledande förvåning och fascination över det ogripbara i dikten. Ännu begriper jag inte de få raderna, kanske snart. Samtidigt den fullkomliga språkliga närvaron. Åter och åter upprepas frasen ”Innsbruck, jag måste lämna dig”. En skidort och ett avsked. Den röda solens andhämtning, den halvdöda skogen. Detta att arbeta och leva.

Förresten ljuger jag, eller mitt minne rekonstruerar en lögn. Boken Sorgegondol (1996) inleds inte med Landskap med solar, fyra dikter kommer före, men Landskap med solar är dikten som jag stannar upp vid. Nu när jag år senare har tagit Tomas Tranströmers poesi för given under drygt två decennier vet jag att det är ögonkastet som inleder kärlekshistorien.

”Innsbruck, jag måste lämna dig”. Vad är det som skapar tyngden i diktraden? Den står som mellanled i diktens två avdelningar, vilka båda är upptagna med solar. I Staffan Bergstens nyutgivna diktarporträtt över Tomas Tranströmer omnämns dikten och orten. Den 17 mars 1990 besökte diktaren Innsbruck och skrev om staden i sin resedagbok: ”Vi har rullat ut från Innsbruck, en underbar stad. Mycket vår. Promenader. Osannolikt vacker tågresa just nu.”. Bergsten gör också klart att det finns en sång av den nederländska trubaduren Henrich Isaac som börjar med raden ”Innsbruck, ich muss dich lassen”. Visan är till formen närmast ett mässingstick anlagt med den romantiska bilden av mannen som lämnar den älskade kvinnan i hopp om att någon gång kunna återses. Att Tranströmer kände till och tyckte om sången visar en av hans tidigare opublicerade prosadikter från 1960-talet: ”Innsbruck, ich muss Dich lassen”. Poeten när en romantisk idé om platsen utifrån ett fotografi 30 år innan han faktiskt reser dit: ”De sluttande gatorna och de morlande spårvagnarna och det glada myllret av levande. Vi gick. Vi sjöng. Vi mindes. Men jag har aldrig varit där.” I dagboken tiden då Landskap med solar nedtecknades finns en rad dödsaningar, enligt Bergsten. Det är strax innan slaganfallet. Bergsten talar om en andlig variant av Isaacs sång, O Welt, ich muss dich lassen. O värld, jag måste lämna dig. Frasen fungerar som en turbin, ett uppladdande element mitt i dikten, där den andliga nyansen genomlyser: Det inte en stad bland andra städer som lämnas, det är inte den specifika platsen som vi tar avsked ifrån, det är alla platser, världen. Innsbruck görs till en symbol för jordelivet.

Tranströmers poesi får sin egendomliga kraft på det här sättet. Första gången jag läste Landskap med solar hade jag ingen aning om Innsbrucks romantiska betydelse i poetens liv eller dess symboliska tyngd som företrädare för jordelivet, ändå genomsyrade båda nivåerna dikten. Innsbruck, jag måste lämna dig.

Vad finns runt omkring? Solen glider fram, ställer sig mitt på gatan och andas på ”oss” med sin röda blåst. Nästa dag siar poeten om att en glödande sol ska stå i en halvdöd skog, där ”vi” ska arbeta och leva. Solen utgör i dikten inte en god komponent. Den röda blåsten och den halvdöda skogen för snarare tankarna mot en kärnkraftolycka eller atomvapen. Innsbruckraden blir i mitt tolkningsförsök avgörande. Om jaget måste lämna jordelivet bör också de andra personliga pronomenen generaliseras maximalt. ”Vi ”och ”oss” syftar således på all mänsklighet och i den betydelsen handlar dikten om hotet från det vi själva skapat, atomvapen och kärnkraft. Som kontrast ställs den sista raden upp: ”där vi skall arbeta och leva”. Sigmund Freud menade att lyckan finns i att arbeta och älska. Här använder poeten psykoanalytikerns tes. Efter katastrofen får vi nöja oss med att arbeta och leva. Om det finns något efteråt.

En andra dikt som ständigt återkommer är Ensamhet ur Klanger och spår (1966). Den första delen av dikten, som nästan alltid skärs ut och förekommer i gymnasiets antologier, handlar om ett ögonblick. Det är talande för Tranströmers poesi i stort. Ögonblicken är avgörande och en stor del av Tranströmers diktning utgår från den här typen av plötsliga händelser, även om de inte behöver vara så avgörande som i Ensamhets första del. Här tappar jaget fästet med sina däck och hamnar på fel sida av vägen. Han ser lyktorna från de mötande bilarna och ”Mitt namn, mina flickor, mitt jobb / lösgjorde sig och blev kvar tyst bakom, / allt längre bort. Jag var anonym / som en pojke på en skolgård omgiven av fiender.” Just när jaget givit upp, ”Man kunde nästan stanna upp / och andas ut en stund / innan man krossades.” återfås mirakulöst styrförmågan genom ”ett hjälpande sandkorn / eller en underbar vindstöt” och bilen kastas av vägen. Föraren sitter kvar, som det verkar oskadd medan hjälpare närmar sig.

Vad som ger dikten sin oerhörda kraft är sättet att förmedla den mystiska erfarenhe