Meny Stäng

”Och tag farväl av det Alexandria du förlorar”: En lyrisk spegling hos Kavafis och Cohen

Av Leif Risberg

Leonard Cohen. Foto: Rama
Leonard Cohen. Foto: Rama

Att litteratur ofta skapas av litteratur är en insikt det kan bära emot att ta till sig. Föreställningen om den suveränt skapande författaren, den romantiska projektionen av det kreativa snillet vars inspiration stiger ur den egna själens djupa schakt är tilltalande. Naturligtvis måste ett konstnärligt alster växa (och kanske värka) fram ur ett enskilt temperament, men att döma av litteraturhistorien kommer inspirationen och den förlösande impulsen inte sällan från andra konstverk.

Diktare kan mötas och samtal föras över sekler och kulturer. Det känner vi till. Verken kastar ljus på varandra varigenom kontraster förtydligas och ny förståelse kan födas. Lindegrens Ikaros som störtar på 1940-talet anropar Ovidius tragiske yngling. Sonja Åkesson ger en replik till Lawrence Ferlinghetti i ”Självbiografi”. Björn Håkanson skriver en ny ”Det eviga” anpassad till konsumismens tidsålder. I vidare mening står Dantes Gudomliga komedi mot Balzacs mänskliga dito – en hierarkisk-statisk medeltid mot ett socialt rörligt, pengabesatt 1800-tal. Denna text vill beröra ett möte mellan två lyriker som skils åt av ett sekel men förenas i en lyrisk spegling.

 

Poeten Konstantin Kavafis (1863-1933) som nu är ett världsnamn men trots det fortfarande något av poeternas poet, var under sin livstid nästan okänd utanför en trängre krets beundrare. Han skrev på grekiska men är intimt förknippad med det kosmopolitiska Alexandria i Egypten där han föddes i en mycket välbärgad familj. Efter att ha bott i England och Istanbul slog han sig i mitten av 1880-talet för gott ner i den historiskt överrika hamnstaden, där han rörde sig i den grekiska minoriteten. Familjens en gång så inkomstbringande handelsfirma hade nu gått omkull. Konstantin Kavafis kom att leva tillbakadraget och i små omständigheter som underordnad tjänsteman vid bevattningsministeriet. Hans bostad låg intill, sade han själv, ”tillvarons tre centra: en bordell som tillgodoser köttets behov, en kyrka som förlåter synder och ett sjukhus där man kan dö”. Det påstås att hans besökare ibland tog fel ingång och hamnade i bordellen…

Konstantin Kavafis. Foto: Peter Nyberg
Konstantin Kavafis. Foto: Peter Nyberg

Kulturblandningens Alexandria kom att utgöra ett huvudmotiv i Kavafis diktning. Stadens legendomspunna historia och dess samtid flätas ofta samman utan klara gränser. Den antika kulturen, hellenismens brytningstid, ”det besegrade Alexandria”, bryts mot scener från diktarens egen tid, scener som gärna skildrar förbjudna, homosexuella kärleksmöten, ibland återgivna med förbluffande öppenhet. Dikterna saknar storstilad retorik, är nästan bildlösa och är klädda i en språkdräkt som ofta ligger nära den okonstlade prosan. Stämningsläget är elegiskt, dämpat tragiskt, men ibland med en ironisk markering. Förhoppningar, besvikelser, tidens obarmhärtiga gång, skönhetslängtan och bitterljuva minnen utmärker många dikter.

Till dem som lyft fram Kavafis för en västerländsk publik hör Lawrence Durrell som i Alexandria-kvartetten kallar honom ”stadens poet” och ”den gamle mannen”. Durrell citerar hans lyrik och låter honom ledmotiviskt figurera i romanernas periferi. Nobelpristagaren J. M. Coetzee har lånat en romantitel från en av Kavafis mest kända lyriska skapelser, ”I väntan på barbarerna”. I dikten leds läsaren via de suggestiva omtagningarna – ”För att barbarerna ska tåga in i dag” – fram till en oväntad upplösning, ett slags poetisk antiklimax. Tag och läs!

Konstantin Kavafis. Okänd fotograf.
Konstantin Kavafis. Okänd fotograf.

En annan ofta citerad dikt är ”Ithaka”, som i förföriskt sköna vändningar beskriver själva livsresan. Enligt uppgift läste Jacqueline Kennedy dikten vid sin man presidentens begravning. I likhet med andra 1900-talsdiktare parallelliserar Kavafis den homeriske hjälten och den moderna människan. Diktens andra strof lyder i Hjalmar Gullbergs tolkning:

Så önska dig att lång blir denna resa.
Att många blir de sköna sommarmorgnar,
när du med glädje och med välbehag
i hamnar som du aldrig skådat löper in;
dröj vid fenikiernas handelsplatser
och köp av deras eftersökta varor –
pärlemor och koraller, ebenholts och bärnsten
och alla sorters ljuvliga parfymer,
så mycket ljuvliga parfymer som du kan;
och res till många städer i Egypten
att lära och åter lära av dess vismän.

Klarhet och enkelhet utmärker också dikten ”Antonios övergiven av sin gud”, skriven 1911. Hjalmar Gullberg tolkar den som följer.

När plötsligt man i midnattstimmen hör
osynligt en teatertrupp dra bort
med sånger och med underskön musik –
fäll inga tårar utan nytta då
över din lycka som dig svek, ditt verk
som slagit fel, projekten i ditt liv
som löpte ut i tomma illusioner.
Tag som en länge förberedd, en dristig man
farväl av det Alexandria som försvinner.
Låt dig ej luras framför allt, säg inte att
det var en dröm, att du blev gäckad av ditt öra;
nedlåt dig ej till sådant önsketänkande.<