Meny Stäng

”Och tag farväl av det Alexandria du förlorar”: En lyrisk spegling hos Kavafis och Cohen

Av Leif Risberg

Leonard Cohen. Foto: Rama
Leonard Cohen. Foto: Rama

Att litteratur ofta skapas av litteratur är en insikt det kan bära emot att ta till sig. Föreställningen om den suveränt skapande författaren, den romantiska projektionen av det kreativa snillet vars inspiration stiger ur den egna själens djupa schakt är tilltalande. Naturligtvis måste ett konstnärligt alster växa (och kanske värka) fram ur ett enskilt temperament, men att döma av litteraturhistorien kommer inspirationen och den förlösande impulsen inte sällan från andra konstverk.

Diktare kan mötas och samtal