Meny Stäng

Med harpan som kompass: Berättelsen som sammanhang i Joanna Newsoms texter

Av: Johanna Bengtsson

Joanna Newsom. Foto: Daniela Vladimirova
Joanna Newsom. Foto: Daniela Vladimirova

I antikens Grekland framfördes lyrik till spel av lyra. En del texter har bevarats, men det är svårt att veta hur lyriken faktiskt lät eftersom de som kände till musiken är döda sedan länge och bara några få nedtecknade melodier har överlevt. Lyran är inte heller ett flitigt använt instrument. Harpan, dess moderna släkting, för en tillvaro långt från poesiscenerna, oftast använd som klangutfyllnad i konstmusiksammanhang.

Lyrik framförs i dag till musik, även om just lyran, liksom harpan, inte längre står i centrum. Med tanke på harpans klang är det kanske inte så konstigt. Den är, trots den moderna pedalharpans storlek och komplexitet, spröd och drunknar lätt även bland stråkar. Den amerikanska singer songwritern Joanna Newsom har byggt mycket av sin musikaliska gärning kring harpan som ackompanjemangsinstrument. I hennes sånger får den ofta naken stå för den ljudkuliss hon väljer att framföra sina texter till.

I grund och botten är Newsom klassiskt utbildad harpist och föddes 1982 i Nevada City, Kalifornien. När hon