Meny Stäng

What passing bells for those who die as cattle? – Britten, Owen och döden i en lerig skyttegrav

Av Johanna Bengtsson

Benjamin Britten 1968. Foto: London Records
Benjamin Britten 1968. Foto: London Records

Katedralen i Coventry förstördes fullständigt i en bombräd 1940, ungefär 600 år efter att den byggts. Efter andra världskrigets slut byggdes intill ruinerna en ny katedral, och till dess invigning 1962 beställdes ett verk av Benjamin Britten. Pacifisten Britten skrev, influerad av tidigare rekviem-kompositörer, War Requiem i vilken han omväxlande använde den traditionella katolska dödsmässan med sekulär diktning som skildrar tillvaron i skyttegravarna.

Britten var inte den förste att i ett rekviem frångå den latinska mässtexten. Johannes Brahms gjorde detsamma i sitt tyska rekviem, men höll si